Tuesday 30th June, 2015

Wednesday, 15 July 2015 09:16
Print

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Tuesday 30th June 2015

The Assembly met at 9am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

 

MR SPEAKER

Bonzour tou bann Manm Lasanble Nasyonal.  Bonzour Minis ek son delegasyon.  Tou bann ki pe ekout nou dan lakour, bonzour.

Ozordi avek nou, nou annan Minis pour Tourizm e Kiltir Mr Alain St Ange ki vin reponn plizyer Kestyon lo son Minister.

E nou ava komans avek Kestyon 94 par Onorab Marc Volcere.  Onorab Volcere.

 

HON MARC VOLCERE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour tou koleg Manm.  Bonzour Minis ek ou delegasyon.  Bonzour tou dimoun ki a lekout.

Mr Speaker, avek difikilte ki bann etranze i gannyen pou kapab ariv Anse Georgette lo Praslin.  Mon ti a kontan demann Minis ki son Minister pe fer pou fasilit akse lo sa lans?

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, i en Polisi Gouvernman pour ki Seselwa koman viziter dan nou pei, i ganny akse avek lans dan nou pei Sesel.  Lans i reste en latraksyon, ki nou annan e ki nou kontan.  E alor, i bezwen ganny akse, nou tou nou bezwen ganny akse avek pou nou prop well being, osi byen ki pou devlopman nou Lendistri Tourizm.

Letablisman Tourizm, bann Lotel ki o bor lans, i sanse alor provide en akse rezonnab pou al lo lans.  Kondisyon pou konstriksyon bann Lotel i normalman akonpannyen avek demann neseser pou sa ganny met an plas.

Pour Kestyon poze par Onorab Volcere, Manm Elekte pour Grand Anse Praslin, sel keksoz ki mon kapab reponn se ki Lotel Lemuria ti’n ganny demande pou osi fer sa provizyon.  Departman MLUH i a mye plase pou provide Lasanble avek bann provizyon ki ti aplikab avek permisyon pour konstriksyon ki Lotel Lemuria ti gannyen.

Menm an dizon sa Mr Speaker, Minister Touris e Kiltir in kontakte direksyon sa Lotel e zot in dir nou ki zot ofer akse a tou Seselwa pou al Anse Georgette atraver zot Golf Course.

Mr Speaker, par kont Lotel in dir e mentenir ki zot kontrol akse pour etranze.  Bann touris i kapab servi sa akse, me zot bezwen telefonn davans pou enform Lotel ki zot pe al lo lans.  Rezon ki zot in met a lavan, se ki Lotel i bezwen kontrol lakantite dimoun ki travers sa Golf Course pour rezon sekirite.  Tou manm piblik e touris i anvi servi sa akse, i bezwen kanmenm annan en vre leta fizik akoz sa trail i en pe difisil.  Se Lotel; Lemuria ki responsab pou mentenir sa akse.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Okenn siplemanter Onorab?

 

HON MARC VOLCERE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, apard sa akse ki Minis in mansyonnen, kot bann viziter i servi, me zot bezwen telefonnen parey in ganny dir, i osi annan bann lezot akse ki en kliyan i kapab ariv lo sa lans, me sa bann akse i vreman ase difisil.  I ase riske pou sa bann viziter trase pou kapab ariv kot lans.  Mon ti a kontan demann Minis, si annan okenn travay an partenarya avek lezot Departman, Minister, koman sa Minister ki responsab pou Touris, ki zot pe fer pou kapab fasilit sa prose?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Kestyon Onorab Volcere Mr Speaker, si nou pe fer okenn partenarya.  Nou kontinyen an dyalog avek Lotel.  Nou kontinyen akoz se Minister Touris ek Kiltir ki kontinyen ganny bann konplent ler touris pa kapab pase atraver pou ariv kot lans, Anse Georgette.  E nou, nou kontinyen demann lotel pou zot vin pli soup posib.  Me mon ti a demann Lasanble e Onorab responsab pouR Grand Anse Praslin, pou diskit avek MLUH, akoz se zot ki annan kondisyon ki Lemuria ti ganny donnen pou son konstriksyon, pou regarde akoz ozordi en semen apropriye pa pe ganny donnen pou dimoun al dan lans.  I en keksoz ki nou ankouraze.  En keksoz ki pei i ankouraze.  En keksoz ki nou tou, nou kontinyen demande, pour ki tou Lotel i donn en akse apropriye pour Seselwa koman viziter al lo lans.  Sa ki bon pou viziter, i bezwen bon pou Seselwa osi.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Natasha Esther.

 

HON NATASHA ESTHER

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker, Minis avek tou ou delegasyon.

Baze lo larepons Minis, etandonnen ki etranze i ganny difikilte pou servi sa main akse e ki kliyan parey Onorab Volcere in dir, ki pe servi plizyer lezot pti akse.  Eski Minis i kapab enform sa Lasanble, si zot anvizaze petet met en pti pe plis mezir sekirite, sirtou kot i konsern sa bann pti akse ki kliyan i servi pou ariv Anse Georgette?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Kestyon Onorab Esther i en kestyon valab.  Wi, i annan nesesite pou:- Nou bezwen rapel enn de mwan pase, detrwa mwan pase, en dimoun ti mor lo sa menm akse.  I ti pe al en pe pli devan ki kot Anse Georgette.  I enportan ki i annan plis baryer sekirite pou anpes dimoun tonbe, akoz set en pe bann Akrobat ki pas en pe dan sa semen.  Me se ankor, se sa kestyon i bezwen al kot Minister Lanvironnman swa MLUH, akoz se zot ki annan kontrol lo bann akse, footpaths e akse dan bann Nature Parks Sesel.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Kestyon 95, Onorab Marc Volcere.

 

HON MARC VOLCERE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, avek bi ankouraz etranze pou depans plis larzan pandan zot vakans lo Praslin, ki bann fasilite ki son Minister pe ankouraze met lo Praslin?  Mersi.

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Minister Touris e Kiltir ki kontinyen ankouraz plis manm piblik pou antreprann biznes ki tous Lendistri Touris lo Praslin, osi byen ki dan Sesel an antye.  Biznes ki ankouraz bann viziter, swa touris pou depans plis larzan pandan zot vakans lo nou bann zil.

Mr Speaker, ler Minister Touris e Kiltir i dir biznes ki tous Lendistri Touris, Minister pe ankouraz Seselwa pou antre dan Lendistri Touris osi, par bann aktivite ki ganny konsidere koman supporting activities pour sa Lendistri.  Se sa mesaz ki ti ganny fer, ler Gouvernman ti lans lapel pou Seselwa claim back zot Lendistri Touris.  Sa ki nou’n vwar se ki bokou Seselwa in antre dan sa Sekter Lotel ek Guesthouse.  Bokou dan Car Hire.  Bokou dan charter bato me i reste trou vid dan domenn Restoran, tel ki plis Restoran Kreol.  En Restoran flotan par egzanp.  Bann ki anba lanmer.  Sunset cruise i osi annan posibilite pou devlop bann stand dan lot baz par egzanp.

Yer Prezidan Larepiblik dan son Diskour pour Lazournen Lendepandans, in fer resorti ki prezan se pti Lotel Seselwa ki pou focus nou pei, ler in anons sa moratorium dan konstriksyon bann gro Lotel.

Mr Speaker, Minister Touris e Kiltir pou kontinyen esey zwe son par pou tir touris dan Lotel e anmenn zot dan kominote.  Se ler nou pei i arive provide ase fasilite, swa aktivite ki enteresan deor Lotel,

ki touris pou sorti.  E an fezan sa, ankouraz zot pou depans plis.  Ler touris i reste pri dan son Lotel, zot loportinite pou depanse i redwir.  Asiz lo beach bed devan en Lotel i free.  Bennyen dan lanmer i free. Bennyen dan swimming pool i osi free.  Pran en ben soley i osi free menm.  Se pour sa rezon ki Gouvernman ti lans konsep pou met kiltir o sant devlopman touris.  Sa, Minister pe fer atraver bann aktivite kiltirel parey lannen pase, Minister an kolaborasyon avek zil Praslin ti organiz aktivite Praslin Culinary and Arts Fiesta ki ti en gran sikse.  Se sa fason ki kontinyen ed touris dekouver Sesel, avek vizibilite ki sa bann levennman i donnen e en gran kantite touris ki pe vizit Praslin pandan sa peryod Septanm lannen pase, ti vin Cote D’Or pour sa lokazyon, kot ti annan en varyete keksoz lokal tel ki manze, lar ek ladans.

Touris ti ganny sa loportinite pou vwar vre kiltir Seselwa e osi aste bann prodwi lokal.  Aktivite kiltirel dan Sesel, Minister pou kontinyen devlope e Minister i oule fer sir ki dan lefitir, se sa bann levennman, zot kapab pran bokou plis lanpler e osi ofer pli bon varyete prodwi lokal, ki pou ankouraz touris pou depans plis.

Pour lenformasyon Mr Speaker, Minister Touris e Kiltir in ganny enformen par Lotorite Por, ki pou annan bann diferan fasilite Magazen e Kyosk lo Por, ki pou sitye lo zil Eve, kot ankor Praslin a kapab ofer e promot zot bann prodwi lokal.  Sa bann Kyosk pou ganny met lo tender avek bann artizan ki pe fer pti biznes Craft lo Praslin.  Landrwa aktyel kot Por i sitye, Lotorite Por i anvizaze fer en Water Front Development ki pou vin en latraksyon Touristik.  La osi pou annan loportinite pou ofer diferan servis e prodwi, ki ava ankouraz touris depans plis e Seselwa, en nouvo landrwa detant.  Minister Touris e Kiltir pe osi travay lo en nouvo progranm klasifikasyon pour bann Lotel e parmi sa bann kriter, en gran Lotel pou bezwen annan bann outlets ki pou vann prodwi lokal e artizanal.  Sa bann Lotel pou osi bezwen fer le neseser pou showcase kiltir lokal atraver bann Artis e Mizisyen Seselwa.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Okenn siplemanter Onorab?

 

HON MARC VOLCERE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Minis in mansyonn devlopman ki pou arive lo Eve Island. Mon ti a kontan demann li, eski bann landrwa stratezik osi parey lo Erport, eski petet i annan okenn negosyasyon kot bokou nou viziter i pas par la.  Negosyasyon pou nou kapab annan plis bann servis, par egzanp bann Kyosk, menm nou annan en Restoran ki nou konnen konmela i fermen.  Eski i annan sa kontak pou asire ki nou viziter i ganny ase keksoz pou zot fer?

E dezyenmman, eski ou Minister pe mazin met en bord petet, ankor la mon pe koz ou lo Erport, kot i ava annan bann lenformasyon apropriye, kot ler nou kliyan i debarke, zot a konnen bann landrwa spesifik ki zot kapab ale pou zot kapab detann en pe plis e depans plis zot larzan?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Erport Praslin parey Por Praslin i en catchment area

pour touris, osi byen en catchment area pour Seselwa ki pe fer sa touris domestik al vizit Praslin.  E se bann landrwa kot nou bezwen annan bokou plis lanfaz lo ouver loportinite pou dimoun kapab advertise sa ki zot pe fer e osi pou zot kapab met a lavan sa ki zot annan.  Met a lavan sa ki zot provide pour Lendistri Touris, osi byen pou Seselwa ki pe vizit Praslin.

Me la ankor, mon ti a demann Onorab, set en kestyon ki tonm anba Minister Transpor, ki okip tou le de Erport ek Por Praslin.  E mon asire ki i annan bann plan ki pe ganny diskite par SCAA e Port Authority e la Onorab ti a ganny en kontrandi bokou pli konplet e bokou pli an detay.  Mersi bokou Mr Speaker.

Dezyenm pwen se, eski i annan bann flyer ki pe ganny fer?  Bann flyer nou’n koz lo la dan Inter-Ministerial Meeting anba gidans Vis-Prezidan Faure e sa i enn bann plan ki lo latab ozordi.  Ki Minister Transpor i bezwen asiz avek Board Touris e ansanm provide en flyer apropriye pour ki Praslin, bann Biznesmenn Praslin, tipti e gran, i ganny akse pou zot kapab met a lavan, sa ki zot pe ofer Lendistri Touris e Seselwa an zeneral.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Ghislain.

 

HON CHANTAL GHISLAIN

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, lefe ki Praslin e La Digue zot literalman konekte, eski Minis pour Tourizm, i travay osi an partenarya avek bann Minister kle, par egzanp Lanvironnman, Transpor e osi SENPA, pour ki zot kapab devlop bann lezot latraksyon.  Par egzanp letan nou pe koz lo nou bann Nature Trails lo sa 2 zil, pour ki touris i ganny sans pou zot kapab:- plis kapab depanse e fer keksoz pou zot kapab depans plis lo sa 2 zil?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Onorab Ghislain i dir nou poudir zot en pe atase.  I vre zot annan en wayer elektrisite ki en pe konekte parey en lonbri.  Me sa ki enportan ant sa 2 zil, se ki nou kontinyen provide otan, otan fasilite pou dimoun kapab depanse ler zot in fer en ekskirsyon, ouswa nou pe reste lo sa bann zil.  Me sa, Board Touris e Minister, nou travay se pou pran bann fasilite ki’n ganny met a lavan par distrik.  E taler nou pou koz lo Cultural District Awards. Ler zot in konsevwar bann prodwi lo zil, zot bann prodwi dan zot bann distrik respektif, se la ki Board Touris i pran e fer li ganny pli koni.  Fer li ganny pli vizibilite.  Me se Departman Lanvironnman, avek MNA e DA bann distrik respektif, ki bezwen met a lavan sa ki zot annan koman bann atou pour zot distrik, pou zot vwazinaz, pour zot rezyon.  E se la ki Board Touris pou antre apre e met vizibilite sa bann prodwi e asire ki touris i kapab al vwar e de la, depans larzan dan sa vizit ki zot fer kot ou.  Mersi bokou Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Leader Lopozisyon.

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Minis ek ou delegasyon.  Bonzour tou Manm koleg Onorab e bonzour tou bann ki a lekout.

Mr Speaker, eski Minis i kapab dir avek sa Lasanble si son Minister i annan okenn plan pou ankouraz e promot sa konsep Chez L’habitant lo Praslin e dan Sesel an zeneral, avek bi pou fer touris depans plis dan nou bann kominote, pour ki Seselwa i a benefisye plis?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Kestyon Onorab Pierre i bezwen ganny en klarifikasyon, se nou napa en licence Sesel ki apel Chez L’habitant. Sa ki nou annan se bann Guest House Seselwa e se sa en pe ki tonm dan sa konsep La Reunion ki zot apel Chez Lhabitant .

Sa ki Gouvernman Sesel in fer.  E la Prezidan Michel li menm, ti dir nou ti bezwen donn en sans tou Seselwa ki ti pe provide sa ki Onorab Pierre pe apel Chez L’habitant, lasanm dan zot bann pti Guest House, ki ti pe travay en pe Alfresco, san license. De trwa an pase, nou ti donn en amnesty pou tou dimoun ki ti annan lasanm ki zot ti pe lwe, pou zot kapab vin a lavan, by-pass tou formalite MLUH, Planning e ganny zot license imedyatman. Ti apel sa fast track, pou zot kapab ankouraz Seselwa antre dan Lendistri Touris pou zot claim back zot Lendistri Touris.  Ler sa ti arive premye lannen rikord ti rikord apepre 200 ekek pti Lotel ki ti vin pey zot license.  Me zot tou zot ti pe travay depi 5an, 6an, 7an, i annan 10an.  Ozordi, Minister Touris e Kiltir e Gouvernman Sesel i santi li konfortab ki nou’n travay for pou anmenn Seselwa dan sa Lendistri e ki nou kontan ki Seselwa in anbark dan son Lendistri akoz se Seselwa ki pou protez sa Lendistri a lonterm.

Prezidan Michel ti annan en vizyon kler, ler i ti dir, annou fer antre bann Seselwa ki pe travay dan Lendistri me ki akoz birokrasi ki’n an plas, zot pa’n arive vreman formaliz sa ki zot annan e zot pe travay avek.  Se pour larezon ki i ti fer antre fast track.  Ozordi nou nepli donn fast track e ki nou ankouraz dimoun ki oule antre dan Lendistri.

Son deklarasyon fer yer, ler Prezidan Michel yer ti koz lo sa moratorium pour bann gro Lotel e ki nou pou ankouraz bann pti lotel Seselwa pou vin a lavan.  Sa set en upgraded si ou oule Chez Lhabitant ki ou pe demande Onorab Pierre.  Pou nou, nou reste satisfe ki tou formalite posib pei, pe met an plas, pou ankouraz plis Seselwa lo Praslin, lo La Digue, osi byen lo Mahe an antye, pou zot antre dan sa Lendistri Touris e benefisye en par sa gato sa Lendistri Touris i annan isi Sesel.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Esther.

HON NATASHA ESTHER

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Minis i’n koz lo sa proze pti Kyosk lo Eve Island, eski Minis i kapab enform sa Lasanble kan ki zabitan Praslin i ekspekte vwar sa proze materyalize e ki plan National Arts Council pou devlop sa Lendistri Lanmizik, sirtou bann lanmizik kiltirel lo Praslin?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Lo premye bout Kestyon Onorab Esther, lo bann Kyosk, mon pou demann Onorab avek tou respe, pou retable son Kestyon avek Minis responsab pour Transpor, akoz i tonm anba Departman Transpor, akoz li ki ansarz Por.

Lo bout ki National Arts Council i fer pou devlop Lendistri Lanmizik Praslin, i en keksoz ki nou pe fer atraver nou Culture Policy nou pei.  E sa Culture Policy, nou kontinyen devlop li.  Resaman nou’n zwenn avek Minis Meriton pou regard Ladministrasyon Distrik Baie Ste Anne, pou gete ki mannyer nou kapab fer sa gran Hall ki egziste vin en pe pli sound friendly, pou bann dimoun kapab servi li pou fer bann Show Mizikal e osi ouver li en pe plis.  Me sa se sa devlopman ki nou pe fer kontinyelman.  National Arts Council in kree en Komite Praslin.  En Komite ki annan bann Artis visual, osi byen ki performing, pou zot asiste li, travay avek li dan devlopman kiltir dan nou pei.

Onorab a realize Mr Speaker, ki bokou lanfaz i ganny mete par Minister Touris e Kiltir, pou vreman met kiltir Seselwa a lavan.  E nou dir sa avek bokou imilite, ki ler nou met kiltir nou pei a lavan, nou pe met pep Seselwa, sa popilasyon Seselwa o sant devlopman nou pei.       E se pour sa rezon ki Minister i kontinyen travay avek tou lezot Minister dan pei, pou met kiltir Seselwa a lavan, pou les zot epanouir e pou les zot vreman kapab devlope e vwar zot vre plas dan sosyete.

Personnelman mon’n swiv bann Show Mizikal ki pe pran plas.  Ti fer enn dan Sport complex Mont Fleuri osi byen ki ti fer enn Belombre en semenn pase, kot mon’n al mwan menm aswar pou kontinyen donn sipor bann Artis Seselwa, pou zot kapab pran zot vre plas dan sosyete e vin o sant devlopman ki Sesel pe al a lavan avek bokou vites.  Me nou bezwen kontinyen met nou bann Artis e nou Seselwa o sant sa devlopman pou vre stabilite e linite dan nou pei Sesel.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Kestyon 96, Onorab Maria Payet-Marie.

HON MARIA PAYET-MARIE

Mersi Mr Speaker.  Eski Minis responsab pour Tourizm e Kiltir i kapab enform nou Lasanble ki bann nouvo plan oubyen stratezi mwayen e lonterm, ki son Minister pe travay lo la, avek le bi pou ankouraz plis viziter pou vin Sesel?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Vi ki lezot Kestyon ki mon annan i ase kourt, sa enn i en pti pe pli long Mr Speaker, akoz i en Kestyon ki konpleks.  Ki nou pe fer koman Board Touris e Minister?

Mr Speaker, tou le an depi apepre 5an, Board Touris Sesel i organiz 2 Meeting Marketing dan nou pei.  Premye se Meeting anyel ki nou fer tou le lafen lannen, kot Management Board Touris, reprezantan zot bann Biro a aletranze, Sekter Prive nou Lendistri Touris e bann Airline i asiz ansanm, pou tras ansanm Plan D-aksyon Marketing pour Sesel, pou lannen ki pe vini.

Sa Meeting i reste Meeting pli enportan pou Board Touris, akoz zot pe viv sa Public Private Sector Partnership e koman en pei, planifye dan tou latransparans Plan D-aksyon avek tou ki konsernen, tou ki enplike avek Lendistri Touris Sesel.

De la Mr Speaker, tou le milye lannen, an Juin, Board Touris i stage en mid-year Marketing Meeting.  Sa enn se pou review sityasyon ki pei pe fer fas, get sikse ki nou pe fer dan sa Lendistri, analiz bann challenge devan nou pei, avek bi pou amelyor stratezi an plas si sa i neseser.  Sa meeting i osi vwar prezantasyon par bann Biro Sesel ki aletranze e partisipasyon Sekter Prive, bann ki pe viv sityasyon Lendistri Tourizm akoz se zot ki reste front line team nou pei Sesel.

Koman nou konnen, swa devre konnen Mr Speaker, ozordi dan Sesel responsabilite pour marketing i tonm direkteman anba Board Touris nou pei.  Sa in vin sel responsabilite pour nou Board Tourizm, ki annan en Board of Directors 7 dimoun, kot 4 i sorti dan Sekter Prive, e 3 dan Sekter Piblik.  Reorganizasyon ki ti pran plas ler Minister Touris e Kiltir ti ganny kree, ti vwar nou Ladministrasyon ek Polisi vin responsabilite Departman Tourizm, anba Sekreter Prensipal Anne Lafortune e i travay kot a kot avek Sekreter Kiltir Benjamine Rose, pou met kiltir a la baz Lendistri Tourizm nou pei Sesel, akoz nou fyer sa ki nou kiltir i fer nou vin sa pep fyer e solid ki nou ete ozordi.

Mr Speaker, Minister Tourizm e Kiltir i rapel detrwa lannen pase, ler nou pei ti pe fer fas avek en kriz dan son Lendistri Touris, akoz lerop, nou marse emeter prensipal ti pe fer fas avek en challenge ekonomik.

Mr Speaker, dan Lendistri Touris, kan nou bann marse Touris i eternye, Sesel deswit i ganny en move flu e ki vin avek son Lafyev.  Lendistri e Board Touris ti zwenn Sesel, ti pran desizyon pou diversifye son bann marse prensipal, e komans regard lezot marse avek potansyel parey Lasin par egzanp.  Ti enn bann desizyon ki’n a-port fri e sikse lo bann marse, e i’n ed Sesel mentenir son nonm viziter dan statistik arive tourizm.

Board Touris ti osi deside pou promouvwar li avek plis lentansite, koman en destinasyon twin center.  Sa i fer par egzanp ki ozordi nou kapab atrakte marse Sid e Nor Lanmerik ki al Lafrik swa dan Dezer pour en Safari.  Nou ti osi egalman, pran desizyon pou lans nou Seychelles Brand e promouvwar Sesel koman en destinasyon ki annan plis ki lans, soley e lanmer.  Sa sete ler nou ti pozisyonn Kiltir o sant devlopman nou Lendistri Touris.  An fezan sa, Sesel ti pe osi met Seselwa o sant son devlopman, akoz se nou dimoun, nou Seselwa ki vin avek nou kiltir.  Set atraver sa konsep ki Sesel in osi komans ganny promouvwar koman en destinasyon levennman, kot i annan osi Festival e Karnaval.

Minister Touris e Kiltir ek Board Touris i toultan reste fleksib pou devlop nouvo stratezi dapre tandans dan lemonn Tourizm, avek tandans dan lekonomi mondyal.  Minister i senserman krwar ki sa desizyon ki Sesel ti adopte an se moman pe marse e i annan potansyel pou kapab gid nou Lendistri Touris pandan sa bann lannen ki pe vini.  Ozordi tou bann Konferans Touris Mondyal pe diskit lo size Tourizm avek Kiltir, tandis ki nou, depi detrwa lannen nou pe viv li.

Minister Touris e Kiltir i reste konvenki ki Sesel i lo bon semen e nou devret ranforsi sa menm stratezi.  Me nou osi konnen ki sa lemonn Touris i ekstrememan frazil.  Keksoz i sanz vit.  Se pourquoi, ki nou toultan reste fleksib e pare pou adapte nouvo stratezi, depandan lo sityasyon, zis parey nou ti fer ler nou ti bezwen re aziste nou plan d-aksyon detrwa lannen pase.

Mr Speaker, plan ek stratezi Touris nou pei i depan lo 2 keksoz prensipal.  Enn i resours finansyel ki ganny mete a son dispozisyon e 2, nou bann defi ki nou fer fas avek.  Pou promouvwar en destinasyon i depan lo resours finansyel ki ganny mete a nou dispozisyon.  Ou kapab fer gran plan me si ou pa kapab ganny sa resours, ou limite lo keksoz ki ou kapab fer.  An se moman, en gran nonm nou bann aktivite i ganny vize ver bann Lazans e bann Tour Operators ki vann destinasyon lo nou bann marse emeter prensipal.  Nou fer li akoz nou annan statistik, ki prouve ki en gran mazorite nou bann viziter, ki ankor boukte zot vakans atraver en Lazans ou en Tour Operator, menm si bokou zot, zot fer zot resers online.  Tan ki sa statistik i reste parey, promosyon konzwentman avek sa bann kot nou mwayen i permet, lo bann marse emeter prensipal pou kontinyen.  Sesel i osi fer bann aktivite vize ver konsonmater, parey resaman nou Lofis La Frans, ansanm avek detrwa partner, zot ti fer en gran kanpanny piblisite lo bann Taksi dan Paris.  Bann partner nou pei dan nou bann marse prensipal, nou bann Lazans pou reste parti dan nou bann plan.

Mr Speaker, Sesel i osi krwar dan travay etrwatman avek nou bann Lapres, avek Medya dan lemonn antye.  Sesel i reste fyer ki i en destinasyon ki press friendly. Wi kantite mileage ki Sesel i kapab tire avek zot, dan bann pei emeter ler zot vin kouver levennman i enorm.  E Sesel pa kapab negliz sa bann loportinite.

Wi Mr Speaker, vizibilite i lakle ler ou pe market ou pei e ou bezwen toultan rod fason pou reste vizib e alor relevan toultan.  Avek lemonn digital ki pe devlop rapidman, i reste dan plan mwayen e lonterm Board Touris Sesel, pou fer sir ki Sesel i kapitaliz lo sa form promosyon.  I enportan ki Sesel i reste relevan koman en destinasyon pour touris dan lemonn e ki Sesel i toultan swiv bann tandans ki pe devlope dan sa domenn e fer sir koman en pei, ki Sesel i reste toultan byen o fe avek bann devlopman e bann tandans.

Mr Speaker, Sesel in osi bezwen note ki okenn stratezi touris i depan lo konektivite avek son bann marse prensipal.  I pli fasil pou promouvwar en marse ler ou annan akse aeryen fasil lo sa marse.  Lendistri Touris Sesel i byen apresye desizyon ki Air Seychelles i komans fer son bann larout direk ek La Frans e sa nou dir i en tre bon pa ver en bon direksyon.

An di zan sa Mr Speaker e an repons sa Kestyon par Onorab Maria Payet-Marie lo mwayen pou ankouraz plis viziter pou vin Sesel, nou pei pou bezwen apresye, ki pou bann lezot marse prensipal kapab devlope, i enperatif ki Sesel dan mwayen e lonterm, osi devlop lyen a akse aeryen ki fasil pour sa bann viziter.  Par egzanp La Sin, senkyenm pli gran marse pour Sesel e en marse kot akse aeryen direk i tre enportan pou kapab devlop sa marse plis.  Ozordi, apar ki en charter an Fevriye sa lannen, nou napa ankor vol direk.  Sesel pe kontinyen bann diskisyon Sekter Prive, Sekter Piblik avek bann organizater Touris an Frans dan sa domenn.  Nou konpetiter zil Moris par egzanp Mr Javier Luc Duval, Depite Premye Minis Moris ti anonse dan Meeting Ministeryel zil Vanilles resaman ki provizyon i prezan an plas pou Moris kapab resevwar 28 vol par semenn an direk sorti La sin.

Mr Speaker, lakse aeryen i determin a ki degre ou kapab devlop en marse e anmenn ou kliyan pli fasilman Sesel.  Se sa partnership avyon ek Board Touris, ki konbinezon travay ki pli enportan dan sa moman.

Mr Speaker pou terminen, i enportan pou mansyonnen ki commitment Board Touris e Minister i reste pou toultan eksplor bann marse e bann opsyon, kot nou kapab anmenn viziter ki pou kapab ranpli nou bann gran e pti Lotel.  Board Touris pou kontinyen promouvwar Sesel, non selman koman en destinasyon ki non selman pour bann ris e privilezye, me osi an menm tan en destinasyon ki abordab e kot i annan bann akomodasyon zere par bann fanmir Seselwa.  Board Touris pou kontinyen promouvwar tou bann a tou e niche ki nou annan, par egzanp Romans e Lune de Miel, Plonze, Island Hopping, Lapes, Lavwal e lezot ankor.  Board Touris pou kontinyen atrakte viziter, dan diferan group, par egzanp bann koup, fanmir, bann group parey Konferans, bann vwayazer pli aze, akoz i annan en marse pou zot tou isi Sesel.  Board Touris pou osi ranforsi lo nou laspe Touris Leritaz e Touris Kiltirel.

Mr Speaker, parey dikton i dir, The proof of the pudding is in the eating. Get statistik nou pei e Minister e Kiltir i dir avek tou imilite, annou avek lonnekte, apresye sikse ki Sesel pe fer dan son domenn touris.

Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Payet.

 

HON MARIA PAYET-MARIE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, mon ti a kontan demann Minis, Minis in koz lo sityasyon, en pti pe bann analiz, bann challenges ki zot in fer resorti dan zot mid-year Marketing Review resaman, eski Minis petet i kapab enform nou Lasanble, menm kantmenm Minis in koz lo resours ki zanmen i ase, menm kantmenm STB, Ministry of Tourism pe fer en bon travay, si zot annan lentansyon pou anploy plis STO’s par egzanp, an vi ki nou pe diversifye en pe nou market e si sa i pou vin pour bann Seselwa?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  En kestyon enteresan ki Onorab Maria Payet-Marie in poze.

Board Touris ti a kontan annan dan tou son marse emeter prensipal, en Lofis touris.  Me kontrent bidzeter i anpes nou met li.  Lasin vi ki nou oule devlope, ozordi nou annan 3 Biro an Chine.  Enn Beijing, enn Shanghai e enn dan sa protect rate Hong Kong.  Dan tou nou bann Biro e sa i enn bann manev prensipal ki nou travay avek, nou met Seselwa.  Nou krwar dan Seselwa, menm si parfwa son kalifikasyon pa alaoter ki ou kapab ganny enn ki deor, me en Seselwa i fer en keksoz ki okenn etranze pa kapab fer.  I vann avek son leker.  E sa i en keksoz ki Board Touris, unless nou vwar nou konfronte avek en problenm langaz, nou met Seselwa toultan a lavan e ozordi Board Touris, an travayan etrwatman avek Minister responsab pour Lanplwa, nou servi Paris, nou Biro Paris koman sa staging point pou ouver en pe plis nou bann zenn Seselwa e Seselwaz dan lemonn travay a aletranze e de la nou bouz zot dan bann Departman.  Mon kapab ozordi anonse ki dan 2 semenn, 1 semenn edmi, nou pe bouz en dimoun, en zenn Seselwaz sorti Lonn, pou al pran Biro baze Johannesburg, Sid Lafrik.  Se sa kalite lantrennman ki nou fer pou ouver laport pour nou bann Seselwa kapab vwar zot vin Manager enn dan nou bann Biro deor.

Mr Speaker, ler Prezidan James Michel ti pran desizyon pou servi bann Lanbasad Sesel aletranze, pou nou kapab bouz nou dimoun pli fasilman.  E nou’n toultan dir, si nou ti vann zarm, nou ti pou annan en Arms Attaché.  Si nou ti vann delwil nou ti pou annan en Oil Attaché.  Nou annan touris koman pilye nou lekonomi, alor nou annan Tourism Attaches dan nou bann Lanbasad dan tou kwen lemonn kot nou annan en Lanbasad ki osi tonm dan en pei ki en pei emeter pour nou Lendistri Touris.

Nou ti a kontan Onorab Payet, si ler Bidze i vin devan Lasanble, donn en koudmen pou nou kapab donn en pti pe plis, bann Biro aletranze e met en pe plis Seselwa ladan.  E sa mon ganny en pe ede par zot isi dan Lasanble.  Mersi bokou Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Kestyon 97, Onorab Maria Payet- Marie.

 

HON MARIA PAYET-MARIE

Mersi Mr Speaker.  Eski Minis responsab pour Tourizm e Kiltir i kapab update nou Lasanble lo ki pe arive avek Cultural District Award ki ti lanse an Novanm 2013?  Thank you.

 

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, sa Kestyon ler nou ti pe prepar li avek PS Kiltir, i enn ki nou met bokou lanfaz lo son lenportans.

Me vi ki ler nou koz distrik, ler nou koz dimoun e kiltir, i enportan ki mon pran en segonn Mr Speaker, avek ou permisyon, pou prezant senpati Minister Touris e Kiltir e osi Manm Lasanble Takamaka, pou lanmor Alex Laurence 32an e son garson Ron Laurence, ki’n noye Takamaka dan en renyon fanmir.  Kiltir i tous dimoun parey nou’n dir.  Si nou napa dimoun dan distrik, nou pou napa kiltir. E se pour sa rezon ki ozordi mon senpatiz avek Takamaka, son MNA, son DA e dimoun Takamaka an antye, akoz nou perdi en fanmir, kot en papa i sot dan delo pou sey sov son garson.  E nou prezant nou senpati bomaten.

Mr Speaker, Pri Distrik Kiltirel ti ganny inisye avek bi fer bann distrik pran konsyans bann rises kiltirel dan zot teritwar, dan zot distrik e dan zot bann vwazinaz.  E pli enportan ankor, pou entis zot.  Met an valer sa bann resours.  Minister e nou pei an antye ti oule anmenn distrik an antye pou konpran valer sa bann resours kiltirel e osi zot potansyel ekonomik dan sa moman kot pei pe avanse dan domenn Touris Kiltirel e Lendistri Kiltirel.

Mr Speaker, si vreman Sesel i oule devlop en Lendistri Kreatif ki soutenab, bann travay kreativite i bezwen ganny enspire atraver nou kiltir, atraver nou tradisyon e apartir nou lidantite.  Distrik i reste baz rezidansyel nou pep.  I annan en rol alor, en rol kle, pou gard vivan nou kiltir e pou fer epanouir sa nou kiltir Seselwa.  I enportan ki sa i tre kler, si non Konkour Pri Distrik Kiltirel pa pou fer sans.  I pou zis en senp aktivite ki konmanse, ki pa dire e ki pa pou fer en gran lefe.  Apre lansman Konkour an Novanm 2013, plizyer keksoz in arive a plizyer nivo e pandan diferan letan.  Minister Touris e Kiltir in met an plas en Komite, ki pe fer swivi lo sa konkour, an partikilye Komite Teknik e Komite Ziri, avek en partisipasyon etrwat avek Minister Devlopman Kominoter.  I annan answit en seri seans travay ki Komite Teknik in fer pou bann distrik ki swa o nivo rezyonal ouswa o nivo distrik endividyelman.  Apartir sa bann Sesyon travay, in annan 20 distrik ki’n soumet zot laplikasyon pou partisipe.  Sa se bann distrik, Anse Boileau, Baie Lazare, La Digue, Anse Etoile, Baie Ste Anne Praslin, Les Mamelles, Anse Royale, Belombre, Mont Fleuri, Au Cap, Grand Anse, Mahe, Pointe Larue, Beau Vallon, Bel Air, St Louis, Port Glaud, Takamaka, Grand Anse Praslin, English River ek Cascade.  Laplipar sa bann distrik ti soumet en premye lenvanter lo zot bann resours kiltirel e pour sa, Minister Touris e Kiltir i rekonnet e salye zot tou pou zot zefor.

Apartir sa bann lenvanter, Minister e nou pei in kapab apresye ankor plis sa larises ki nou pei Sesel i annan.  Me prezan vre zefor se pou valoriz sa bann resours i bezwen arive.  Anmenn vizibilite bann atou ki dan nou bann distrik.  I annan osi demann pou devlop sa valorizasyon selon bann norm e kriter Konkour Pri Distrik Kiltirel.  Pou sirmont sa sityasyon, Komite Teknik i’n bezwen fer plizyer seans travay ek bann distrik, pou met an plas bann Komite Kiltirel pou apiy bann Administrater Distrik.  Pou devlop bann progranm ki mannyer pou organiz zot partisipasyon dan Konkour.  Ti neseser a sa pwen, pou akonpanny en pe plis bann distrik an don an plis lenformasyon e osi plis gidans.  Dan sa bann legzersis, bokou distrik i eksprim difikilte pandan challenge devan challenge ki zot ti pe fer fas avek e lezot resours ki zot ti bezwen e akoz sa, detrwa i’n retir zot partisipasyon pour sa premye edisyon Pri Konkour Kiltirel nou pei.  Sa sityasyon in obliz nou dekal bann dat e osi bouz devan avek bann distrik ki’n pare pou pran tou defi.

Ozordi Mr Speaker, sityasyon i koumsa.  I annan 14 distrik ki’n konfirm zot partisipasyon dan Konkour Pri Distrik Kiltirel.  E en progranm byen enteresan ki pe deroule pandan diferan moman an 2015.  Sa bann distrik se Takamaka, Anse Royale, Au Cap, Cascade, Mont Fleuri, Bel Air, Beau Vallon, La Digue, Baie Ste Anne Praslin, Anse Boileau, English River, Baie Lazare, Belombre e Grand Anse Praslin.  Dernyen progranm lo zot bann aktivite pour Konkour, i fini avek Festival Kreol sa lannen.  Nou pe ekspekte en kontribisyon remarkab sorti kot bann distrik dan sa levennman, ki sa lannen pou fet son 30an legzistans.  Alor, tou aktivite pou fermen enn fwa Festival Kreol in fini, e nou pou donn Komite Ziri 2 semenn ankor apre sa zour, pou fer zot deliberasyon final.  Selon nou bann plan, nou pou fer seremoni remiz pri Vandredi le 13 Novanm 2015.

Vwala Mr Speaker, en update lo Pri Distrik Kiltirel, parey Departman Kiltir dan Minister Touris e Kiltir ti ganny demande pou fer.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Maria Payet-Marie.

HON MARIA PAYET-MARIE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Minis in koz lo bann problenm, petet bann kontrent ki bann serten distrik bann ki pe permet zot pou zot pa kapab pran par dan sa premye Award la ki pe fer an Oktob.  Eski Minis i kapab dir nou si i pe:- petet ansanm, an kolaborasyon avek lezot Minister, lezot partner, pou rod plis sipor, petet finansyel, pou ed sa bann distrik ki annan lentere pou pran par dan sa Award, me ki malerezman zot pa pe kapab fer li pour sa premye la, sa premye Award.

E petet si Minis i kapab dir nou, once ki sa progranm li menm in ganny etabli, si i dan lentansyon son Minister pou donn sa Award, sa Cultural Distrik Award vizibilite petet lo lasenn enternasyonal?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, i tre kler pour Minister Touris ek Kiltir e la Departman Kiltir, pou pran tou bann atou ki nou vwar sorti dan sa prezantasyon par bann distrik.  Pou pran sa bann atou akoz se sa bann atou ki anmenn touris dan distrik e asire ki bann pti vwazinaz nou pei i benefisye direkteman avek Lendistri Touris son pei.

Sa ki mon kapab dir Onorab, Mr Speaker e Lasanble bomaten, se ki Departman anba Minis Meriton ki okip distrik e Komite, i travay etrwatman avek nou e se zot ki pe regard en pe bann challenge ki bann distrik in fer fas avek.  Nou pa pou kapab repran lalis la ozordi akoz nou pa pou zanmen, ler in fini pou donn pri pou sa lannen.  Me i pou vin anyelman.  Alor nou annan tou sans bann distrik ki pa’n antre.  E la mon en pe, bezwen dir ki mon sad ki i annan en pe distrik ki pa ladan.  Ti a’n pli byen ki pei an antye i kapab antre dan en seremoni, ki met a lavan zot bann a tou dan zot distrik, ki kapab benefisye sa pep dan bann diferan distrik.  PS fek fer mwan remarke, i tou le 2an ki nou pou annan sa Award akoz i donn distrik osi sans prepar son lekor.

Nou’n deside piggy back lo Festival Kreol, akoz nou panse atou kiltirel i tonm dan kreolite, dan lespri sa ki Festival Kreol pe met a lavan e vi ki sa lannen Festival Kreol pe fet son trantyenm laniverser, nou pe osi vwar li koman sa stepping stone, pou gete ki pou arive ek Festival Kreol pour prosen 30an.  Ki mannyer i pou pozisyonn li, ki mannyer i pou pozisyonn li pou devlop Lar, Kiltir e tou bann lezot lefe avek bann distrik, pou zot kapab met a lavan tou sa ki nou annan dan distrik.  Tou sa ki nou annan, ki kapab fer travay ankor plis bann dimoun ki dan bann diferan distrik.

Ozordi bann DA pe zwenn tou le 2 semenn.  Pe zwenn akoz zot konsyan nesesite pou fer bouze distrik.  Si pilye lekonomi i touris, bann distrik i bezwen vwar zot ladan.  E pou zot vwar zot ladan, zot bezwen involve, sorti e met a lavan sa ki nou annan dan nou pei.

Toultan ler nou koz Anse Boileau:- pa akoz Onorab Pool i la.  Ou pans toultan Kontredans.  Me si se sa en atou ki Anse Boileau i annan e ki Anse Boileau i kapab dir, tou le Merkredi swar, Anse Boileau i annan en seans dan en Grann Kaz kot nou kapab vwar en Show avek en manze Kreol e nou Board Touris, pou annan nesesite e devwar fer sa vin pli koni posib, anmenn son vizibilite ki en group dimoun Anse Boileau i benefisye avek.  Nou kapab osi dir ki kote Belombre i annan en spesyalite dan Sega ouswa dan Moutya.  E la osi nou met a lavan.

Ozordi difikilte ki nou annan i en difikilte reel.  Se ki si ou oule anmenn en dimoun, en viziter o nivo dan pei pou al vwar en keksoz ki tipikman Seselwa, ou annan bokou difikilte pou fer li.  Nou’n tro kont Lotel pandan lontan, me nou’n bezwen sorti.  Sa ki ti apel Lapay Galer la Mont Fleuri, byento nou pou al remet li, an eta pou nou kapab konmans fer bann show ladan.  Praslin i annan nesesite devlop sa, osi byen ki La Digue.  Se pa neseserman travay Lotel pou montre sa ki otantik kot nou.  Me nou, koman distrik, koman MNA, koman Minister, koman pei, i nou devwar showcase sa ki pour nou, avek bokou lafyerte e anmenn plis rannman pou dimoun dan nou bann distrik respektif.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Mersi.  Onorab Pool, selman Minis pa konn dans Kontredans.  Ou okouran sa?

Kestyon 98 Onorab Murielle Marie.

 

HON MURIELLE MARIE

Mersi Mr Speaker, bonzour.  Mr Speaker, an vi ki Gouvernman pe met bokou lanfaz pour ki kiltir osi byen ki nou leritaz, i vin en mwayen ki tou bann Seselwa i ganny zot lavi, eski Minis i kapab enform sa Lasanble ki proze ki son Minister i annan, ki pou kree lanplwa e loportinite pour zabitan Au Cap?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Minister Touris e Kiltir i senserman krwar ki bokou Seselwa i kapab ganny zot lavi atraver kiltir e atraver nou leritaz.  Laprev i la pou bann ki’n persevere e bann ki’n travay dir.

Nou kiltir e nou leritaz i annan potansyel pou fer en pli gran kontribisyon dan larises nou pei sirtou atraver sa konsep Tourizm Kiltirel.

Mr Speaker, zis dan Au Cap, pou reponn Kestyon Onorab Murielle Marie, i annan La Plaine St Andre ki ti ouver son laport an 2011 e plizyer Seselwa, enkli zabitan Au Cap, pe travay laba.  Ozordi, i annan 65 Seselwa ki pe travay lo sa sit leritaz e lo sa sit kiltirel.  Domaine de Valle de Pres, i annan 12 Kyosk ozordi.  Bann Kyosk Artizanal ki ganny lwe antyerman avek Seselwa e i annan rezidan Au Cap ki annan Kyosk.

Fondasyon Leritaz Sesel in pas bay avek ankor 8 morso later lannen pase, avek Artizan e Antreprener Seselwa.  La ankor, rezidan Au Cap i parmi bann ki’n ganny en morso later.  Dapre lenformasyon ki mon annan, mazorite zot in fini ganny Planning permission pour zot devlopman e nou ekspekte konstriksyon komanse tre byento.

Restoran Pomme Canelles, ex-Vye Marmit in ganny refer e pou reouver zot laport ver Juillet sa lannen.  Konmela i pe fer zis fonksyon.  La ankor Mr Speaker, bokou Seselwa e rezidan Au Cap a kapab ganny travay.  Bout later kot Mize Koko i lo tender.  Rezidan Au Cap i kapab fer zot laplikasyon.

Mr Speaker, Minister i osi ganny enformen ki travay lo ex-sit Kalorifer in komanse.  Sa redevlopman i annan potansyel pou kree plis lanplwa pour Seselwa e rezidan Au Cap.  Pou annan bann Kyosk ki pou vann Zepis, vizit e demonstrasyon kot Lizin Kannel e en Kafeterya.  Zot Distilri Au Cap ki trouve akote, i osi anploy Seselwa.

Mr Speaker, Lenstiti Kreol i anploy 16 travayer e la ankor i annan zabitan Au Cap ki travay.  Fondasyon Leritaz i anploy 14 staff, la osi i annan rezidan Au Cap dan sa bann dimoun.

Mr Speaker, byento Fondasyon Leritaz Sesel pou met lo tender bann morso later ki akote Domaine de Valle de Pres kot ti annan en Laferm ziska tou resaman.  Tousala pou anmenn plis loportinite pour zabitan Au Cap, osi byen ki pour Seselwa an zeneral.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Marie.

HON MURIELLE MARIE

Mersi Mr Speaker.  Baze lo repons Minis, eski Minis i kapab enform sa Lasanble si bann zabitan Au Cap, parey bann Fermye, bann Peser, bann Artizan, pou ganny sans vann zot prodwi ouswa zot servis avek sa bann aktivite ekonomik ki pou ganny enplimante dan Vilaz e ki plan son Minister, pou asire ki Vilaz Domaine Valle de Pres e Vilaz La Plaine St Andre i reste vivan, ki nou a vwar sa vre distrik Kiltirel?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, ler Gouvernman i pran en sit kiltirel istorik pou fer li vin pa en biznes, me en gardyen, sa ki Sesel i annan, ki annan bokou plis larises pour nou pei.  Se gard vivan sa ki nou annan ki pou nou.  Nou kiltir e nou leritaz.  Nou bezwen sey fer li mars osi byen ki posib.

Enplik Fermye avek Peser distrik, kot nou annan enn sa bann fasilite akoz i pa sel fasilite ki annan.  I annan en pe partou.  I tre enportan.

Sa ki mon oule sizere bomaten Mr Speaker e sa enn mon sipoze mon a ganny kriye apre pou ogard son Lasirans.  Nou devret asiz avek MNA e DA Au Cap.  I annan en bout lans ki atase avek Domaine De Valle de Pres e i annan plas kot ti annan en langar lontan.  Ki mannyer nou kapab fer sa, anmenn fasilite pou anmenn Peser, pou vwar zot involve dan sa Domaine De Valles de Pres.  I en keksoz ki ti a ed akonpli rev ki Prezidan Larepiblik in dir, kot ti annan en Langar Pirog, Bato lontan, nou devret refer li akoz i en sant ki vin en pe en meeting point dan nou pei Sesel.  E la nou annan sans si MNA ek DA i travay avek nou, pou nou kekfwa refer enn la kot i ete.  Les bann dimoun ki lapes.  Bann pti lapes artizanal dan Au Cap, kapab de la trouv en debousman pour zot pwason toulezour.  I annan Restoran.  Pou annan ankor bann pti lezot fasilite ki kapab ankouraz dimoun servi sa sit, Domaine Valle de Pres, koman en sit enportan lo larout Touris.  Me osi enportan pour nou Seselwa kapab vwar keksoz ki nou pa vwar toulezour.

Mr Speaker, mou oule dir ek Onorab ki nou antyerman dakor avek son propozisyon e ki nou a travay avek li e son DA, pou kapab fer sa vin en realite.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Kestyon 99, Onorab Melval Dugasse.

 

HON MELVAL DUGASSE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour tou dimoun.  Bonzour tou dimoun a lekout.

Eski Minis i kapab eksplik nou Lasanble, konbyen aplikan ki’n eksprim lentere anba Heritage Incentive Scheme e ki bann defi ou Minster pe rankontre pou kapab enplimant sa Scheme?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Minister Touris e Kiltir ti lans Seychelles Heritage Incentive Scheme le 18 Mars 2013.  Dat egzakt ki lemonn antye i selebre Lazournen Enterasyonal Leritaz.  Sa scheme in ganny kree avek bi ed dan prezervasyon, konservasyon, e dan promosyon nou Lanvironnman Leritaz Kiltirel e nou Lanvironnman Leritaz Istorik.

Mr Speaker, Lobzektif sa Scheme i tre enportan, pour ki nou zenerasyon a venir i ganny sans apresye nou leritaz ki sitan divers e ki sitan ris alafwa.  Prezervasyon, konservasyon e promosyon nou lanvironnman kiltirel e istorik, i enportan dan progranm Touris Kiltirel, lanse par Prezidan Larepiblik, Mr James Michel an Out 2010.  Avek Scheme proteksyon ki Sesel i annan, dan lavenir, nou prop Seselwa, osi byen etranze ki pe vizit nou pei a ganny sans apresye sa bann zoli batiman e lobze ki’n karakteriz nou leritaz batir.

Mr Speaker, i enportan ki lo non Minister ozordi, nou fer resorti ki sa Scheme i vize selman a batiman prive.

Mr Speaker, Seychelles Heritage Incentive Scheme i annan 3 vole.  Tax Incentive premyerman.  Si en dimoun ki posed en batiman avek en gran valer kiltirel e istorik i kapab ganny asiste anba sa Scheme.  I fer son demann.  Komite i aprouve apre konplisyon travay Komite, i bezwen vizite e aprouve.  Answit apre, i kapab reklanm son par atraver CSR.

En biznes i osi kapab deside pou envestir dan renovasyon ou rekonstriksyon en batiman avek gran valer kiltirel e istorik.  La osi, apre laprouvasyon Komite, travay i ganny fer, swivi par vizit.  Apre sa biznes i ganny li en let pou reklanm son depans atraver CSR.

Dezyenm vole Mr Speaker, se bann Grant Incentives.  Gouvernman in aksepte an prensip pou met a dispozisyon sa Scheme, R2.5 milyon par an, pou asiste lezot endividi Seselwa ki annan en batiman avek en gran valer kiltirel e istorik, me ki napa mwayen pou fer li.  Nou fek ganny en dimoun La Digue ki fek dir nou sa semenn pase, poudir li anvi protez son pti lakaz Anse Reunion, me i bezwen en led pou kapab gard sa fasad en lakaz ki lo tou post-kart nou pei.  La atraver sa Komite ki deza an plas, zot evalye bann demann e akord sak laplikasyon dapre son merit.  I enportan pou fer resorti, ki en pti kontribisyon sorti kot sa propriyeter i toultan ganny solisite.  Komite pa finans en proze dan son totalite.

Trwazyenm vole sa plan Gouvernman, i annan en Planning Incentive Aspect, dan sa Scheme.

Mr Speaker, la bann renovasyon e rekonstriksyon ki merit laprouvasyon Planning Authority, mon fyer dir avek korperasyon Minister Land Use and Housing, nou’n reisi dakor ki sa bann laplikasyon anba sa Scheme pa pey Planning Fee ki normalman zot devret peye.

Mr Speaker, i osi annan Arsitek ki asiz lo sa Komite, ki gide e ki asiste sa bann aplikan avek zot plan.

Mr Speaker, depi lansman Seychelles Heritage Incentive Scheme, i annan en peryod piblisite lo Medya e dan Zournal.  Let in osi ganny anvoye kot bann ki ti’n deza ganny kontakte pandan en survey pou lans sa Scheme. Ziska prezan, i annan en total 12 laplikasyon sorti lo Mahe, Praslin ek La Digue.  Depi dezyenm lanmwatye 2013/2014, Minister Touris e Kiltir in kapab asiste bann aplikan anba Tax Incentives e Planning Incentives selman.  Rezon pou sa set akoz Gouvernman, atraver Minister Finans, pa’n arive debours sa 2.5 milyon, pou asiste bann aplikan anba sa konponan grant. Minister Finans i krwar dan sa Scheme e zis semenn pase, nou’n rediskit ankor sa Scheme dan piblik, avek bi pou kapab deblok sa bann laplikasyon ki ozordi i lo nou bann files. Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab?

 

HON MELVAL DUGASSE

Mersi Mr Speaker.  Minis, baze lo larepons, ou’n dir ki i annan 12 ki’n montre lentere.  Eski Minis ou kapab dir nou, konbyen dan sa 12 ki’n ganny asiste e si Minister Finans pe pre-vi pou met larzan lannen prosenn, pou enplimant sa bann Scheme, pou kapab sa bann 12 dimoun ganny zot benefis?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER ALLAIN ST ANGE

Mr Speaker, mon napa malerezman chiffres egzakt.  Me nou annan ki’n ganny asiste atraver bout Planning Authority swa bann CSR.  I annan detrwa ki’n pran pou fer re anbelir, remet an-plas zot fasad.  Nou pa kapab re depans larzan lo son antye, me pou fasad, nou ankouraz bann dimoun pou gard en pe bann fasad.

Sa ki en pe regretan ek pei se ki ozordi ou vwar en batiman, ou ale weekend, ler ou vini Lendi bomaten, sa building in disparet.  Ou vwar li in ganny ekraze konpletman.  E se la kot nou pou bezwen travay, kontinyen travay avek Minister MLUH, pou nou anan en pe plis ledan dan Planning Authority, pou anpes demoli bann landrwa kot nou krwar i bann assets nou pei.

Sa ki mon kapab dir Onorab se ki nou pe travay avek Minis Adam kot Minister Finans, pou nou kapab sey fer deblok lannen prosenn, sa 2.5 milyon, pou vreman tous sa Seselwa ordiner ki annan en batiman, tip ti koman gran e li i oule protez sa ki i annan.  Me i napa sa soutyen e nou bezwen sey ed li.

La ankor Mr Speaker, avek ou permisyon, mon a fer lapel ek Lasanble.  Ler Bidze i ariv devan Lasanble, ed mwan pous sa bouret, pou nou kapab annan sa 2.5 milyon ki a ed nou, kapab deblok sa bann laplikasyon ki lo file ozordi.

Planning Board Mr Speaker, i annan en expert ki asiz lo Cultural Management, i asiz lo nou Board avek nou, pou get en pe sa ki pe pase, pou nou kapab sey protez sa ki nou annan.  I annan enn de ki klasik ki nou’n perdi.  I annan enn la deryer Allied Agency kot ti annan Lotel Equator inisyalman, enn bann premye Lotel Sesel ki’n ganny demoli e ozordi nou pe regarde ki mannyer nou kapab repran sa plan, akoz i annan li dan arsiv.  Pou nou sey rebuild li, pou fer en keksoz ki Sesel i kapab gard koman enn son bann trezor Kiltirel dan larsitektir.  I annan bokou, bokou.  I annan bokou bann ptipti lakaz Seselwa ki nou bezwen esey proteze lo sa menm sans.  E Ler nou a ganny sa premye 2.5 milyon, i a ed nou kapab komans tous dan bann distrik kot i annan ozordi nesesite prezerv sa ki nou annan.

Dan Victoria Master Plan resaman, sa in ganny leve e nou’n dir fortman anba nou Board Kiltirel, ki nou bezwen koman en pei, travay pou protez Victoria la dan sa sans, me Sesel an antye avek nou larsitektir ki en vre trezor pour nou pei.  Si nou bliye kot nou sorti, nou pa pou zanmen apresye kot nou ete, ni konnen kot nou pe ale demen.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Fideria.

 

HON EMMANUEL FIDERIA

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, eski Minis i kapab enform nou Lasanble si dan lavenir, sa Komite ki travay lo bann aplikan i annan lentansyon met en letan, en dele letan rezonnab pou bann aplikan ganny zot larepons e si Komite osi i annan lentansyon travay ek bann Lorganizasyon Enternasyonal, pou nou kapab fer sa proze mars en pti pe pli vit parey UNESCO? Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Onorab Fideria.  Tou aplikan i ganny en repons vit, me se deblok larzan ki reste son problenm.  Lentansyon i toultan la me parey dikton i dir- L’homme propose, Dieu li i fer mars an avan li.

(Interruption)

 

MR SPEAKER

Dieu dispose.

(Laughter)

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mon kontan lentervansyon Speaker dan sa bann landrwa kot i kle.

Me ECOMOS. An Oktob sa lannen, ECOMOS, sa body ki get en pe Heritage en pei, pou vin Sesel pou fer en konferans isi.  E nou ekspekte dan sa Konferans, ki nou anmenn pli vizib sa nesesite ki Sesel i annan pou zwe son par pou protez Sesel.  Pa pou protez okenn lezot pei me protez nou menm.  Nou’n kapab anmenn ECOMOS e sa ki nou pe sey fer pou premye fwa, anmenn ECOMOS pou fer son meeting anler kot Venn’s Town. Kot slave ruin ti ete, pou nou kapab fer Seselwa antye apresye en sit, en sit istorik ki si Sesel pa ti’n antre resaman pou repran posesyon son sit, nou ti pou perdi en bout nou listwar nou pei.  Ozordi nou fyer ki nou pe kontinyen travay koman Minister, me avek sipor bokou zot isi dan Lasanble.  Bann Manm Lasanble ki annan bann atou dan distrik, osi byen kiltirel parey bann lakaz ptipti koman gran, pou nou kapab fer protez sa bann atou.

Ozordi nou annan en proze devan UNESCO, pou fer nonm Misyon Venn’s Town koman enn zot bann sit istorik anba UNESCO, World Heritage Site. I pran nou letan.  Nou’n pouse me akoz nou krwar dan proteksyon sa ki nou annan.  E la, taler nou’n koz lo Cultural Awards, District Awards. I menm kalite konponan kot nou tou nou bezwen asiz ansanm, rode si nou annan en larou Cascade ki’n tonbe.  Si nou annan en lot trail ki devret donn nou en asset.  Si nou annan Ma Paviyon ki en ruine, pou nou tou kapab dir, sa i bann asset pei Sesel.  Pou nou kapab vreman ganny en tire pour bann distrik ki la e fer travay dimoun ki dan distrik, parey Onorab pour Au Cap taler ti demande.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Leader Lopozisyon.

 

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, eski Minis i kapab dir nou, si vreman Gouvernman i annan en Polisi kler vizavi sa Scheme e eski i annan:- dapre son Polisi:- eski i annan en proporsyon minimum, ki en aplikan i bezwen kontribye, oubyen fer, an relasyon avek en restorasyon ki i anvi fer, oubyen eski sa kontribisyon i pirman arbitrer?  Mersi Mr Speaker.

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Dan repons Kestyon orizinal taler mon ti dir ki en pti kontribisyon sorti kot propriyeter i toultan ganny solisite.  Pou ou mye apresye sa ki Gouvernman i donnen, i enportan ki ou osi ou zwe ansanm, pou ou kapab met ou larzan kot ou pe koze.

Eski i annan en Polisi kler?  Wi.  Ler nou ti prezant sa Scheme, nou ti met a lavan propozisyon ki ti tre kler, ki ti al kot Cabinet e ki ti menm pas isi dan Lasanble, pou eksplike dan son detay ki nou pe sey achieve avek, konbyen batiman pou annan a lafen e nou annan bann brosir ozordi ki met a lavan bann batiman ki nou’n deza earmark.  Menm si son propriyeter pa ankor vin a lavan li, bann ki nou earmark ki nou devret pe sey garde.  E la ankor, sa lenvanter ki nou fer.  I enportan pou dir, i annan en konponan ki bann building Leta.  Me zot, zot pa ganny ete.  Se Leta ki pou re kontinyen ed son bann batiman ki pour Leta.  Nou annan en devwar protez li nou menm e fer sa ki nou pe demann lezot pou fer.

Me bann ki prive, nou pou bezwen, Onorab Pierre, travay ansanm koman en Lasanble.  O deor Parti Politik e Politik li menm, pou gete ki mannyer dan tou distrik nou pei, sa bann pti lakaz Seselwa ki pe disparet, ki lo 4 ros ase souvan, ki ti tenir fre ler ou ti dormi ou pa ti bezwen air condition. Me ozordi nou pou perdi sa si nou tou nou pa met nou ansanm koman Seselwa.  Koman Seselwa, ki annan vreman en vizyon, parey Gouvernman i annan pou esey protez sa ki nou annan dan nou pei.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Kestyon nimero 100, Onorab Maria Payet-Marie.

 

HON MARIA PAYET-MARIE

Mersi Mr Speaker.  Eski i dan plan Minister Tourizm e Kiltir pou re-entrodwir Kanpanny U-First? Mersi.

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, U-First ti en Kanpanny ki ti’n ganny entrodwir en bann lannen pase pou sansibiliz travayer dan Lendistri Touris e an menm tan, bann ki travay dan Support Services sa Lendistri, ki reste pilye nou lekonomi.  Minister Touris e Kiltir e Tourism Board, dan son bann sesyon refleksyon, in aksepte ki sa Kanpanny ti mars vreman byen e ti’n arive konsyantiz Sesel ek Seselwa lo nesesite konponan servis dan nou Lendistri Touris.

Mr Speaker, Kestyon bomaten prezante par Onorab Maria Payet-Marie, pe demann nou si nou pou re entrodwir Kanpanny U-First.  Nou tou savedir.  Nou koman en pei, pe reflekte lo menm lapros.  Se pour sa rezon ki Minister Touris e Kiltir i annan gran plezir pou anonse ki byento, en nouvo Kanpanny similer a U-First, anba term ‘Mon Sesel Sa’, pou ganny anonse, ki pou fonksyonn en pe parey U-First ti ete.  Sa Kanpanny in ganny inisye par en sou komite Tourizm, ki form par Lasanm Komers ek Lendistri Sesel, SCCI, an kolaborasyon avek Lakademi Touris e lezot partner.  I pou fonksyonn koman en Kanpanny sansibilizasyon, avek bi personnaliz vre lidantite Seselwa.  Sa Kanpanny pe dir nou sa ki nou konnen deza e sa konsep ki nou, comme dir angle, take for granted. Sesel i pour Seselwa e sak endividi, sak dimoun i kapab ou devret pe fer en pe, en pe an plis pour son Sesel.  E sa dan domenn met Sesel en pa devan, sirtou pou ed amelyor konponan servis ki nou annan.

Se pourquoi, lide par deryer sa non, sa nouvo Kanpanny sansibilizasyon i, ‘Mon Sesel Sa.’

Mr Speaker, en Komite in ganny formen pou organiz bann diferan aktivite pou promote sa nouvo Kanpanny.  Sa Komite i enkli bann manm Sekter Prive, Sekter Touris, Minister dan Gouvernman Lokal e Minister Touris e Kiltir.  Sa nouvo Kanpanny ‘Mon Sesel Sa’, pou reflekte e anmenn refleksyon lo servis dan nou Lendistri Tourizm e servis an zeneral dan nou pei.  Se sa ki Komite deryer sa nouvo Kanpanny pe met devan.  Zot pe panse ki sa Kanpanny pou osi demontre bann kalite inik Lepep Seselwa.  Dan Lendistri Touris, La Chambre Commerce, pei pe dir ki nou pou bezwen met nou alaoter, pou ofer sa pli bon servis posib a nou bann viziter.

Lobzektif par deryer en tel Kanpanny, se pou nou ankouraz nou popilasyon pou vin pli a-tan-tif e pli devoue.  Pou ofer en meyer servis dan nou Lendistri Touris ki reste Mr Speaker, pilye lekonomi nou pei.

Mr Speaker, byento sa Kanpanny pou ganny lanse avek piblik.  ‘Mon Sesel Sa’ pou komans ek bann etidyan Lakademi Touris, pou teste zot lo nivo servis, swivi par lentrodiksyon sa Kanpanny dan lakominote.

Mr Speaker, nou bezwen rekonnet ki nou kominote i zwe en gran rol dan bann servis ki ganny ofer ek touris direkteman ou endirekteman.  Se lakominote, ki annan plis sans demontre ki Sesel i kapab ofer en servis tre o nivo ki pou an retour atrakte plis touris dan nou pei e ankouraz zot pou retourn ankor.  Fodre zanmen bliye, sa ki bon pour nou bann touris, wi sa ki bon pour nou bann viziter, i osi bon pour nou.  Wi, bon pour nou koman Seselwa.  Nou nepli satisfe pou dir nou, ki nou en destinasyon 5 Zetwal.  Nou osi oule e nou lanvi ofer en servis 5 Zetwal dan Sesel.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Payet.

 

HON MARIA PAYET-MARIE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, ler nou pe koz lo Tourism Yield, nou konnen ki service delivery i annan en rol enportan ladan.  Eski Minis i kapab enform nou Lasanble, petet pou fer sa sou Komite annan en rol pli enportan, en travay pli byen ankor, parey U-First, ti ete.  Pou enform nou petet si in annan okenn resers ki’n ganny fer oubyen en assessment pou lo kote servis delivery an zeneral lo Sesel?  Mersi Mr Speaker.

 

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Wi.  Malerezman Sesel pandan bokou lannen, in ganny vwar koman en landrwa kot nou pa pran ase atansyon dan domenn servis.  Servis osi byen pour Seselwa, ki pou etranze.  Ase souvan ou vwar en Seselwa ki’n vin isi an konze, i ekrir ou en let, i dir nou pa respekte Seselwa akoz li i konpran Kreol.  I konpran ler en dimoun pe koz an parabol ouswa an barok pou li.  E li i ale i gronnyen e dir gete ki mannyer nou tret touris.

Ki nou pou fer an plis ki sa nouvo konponan ‘Mon Sesel Sa’, ki pou alert dimoun akoz la i annan pri.  Ler i annan pri, dimoun i pran en dedikasyon en pti pe plis pou li kapab ranport son pri.  Me koman Minister Touris e Kiltir, nou’n anbark:- zot in bezwen antann lo en progranm klasifikasyon swa Grading pour bann Lotel.  Grading se pa zis annan ou lasanm ki meet bann standar.  Se son bout management, son bout servis ki pou annan bokou, bokou plis pwen akoz se la ki non Sesel i vin a lavan.

En pti Lotel i kapab donn en tre bon servis e ou vwar li ozordi lo bann Social Media, parey Trip Advisor. Ki mannyer, si nou tou nou pran en zour bomaten antre dan Social Media Trip Advisor, ou a vwar bann Lotel ki ganny felisite e bann ki vreman, bann kliyan ki servi sa bann propriyete i dir, sa enn pa vo lapenn ale.  Ler ou’n tap lo la detrwa fwa, ki ou bann paz i komans ranpli avek negativite, vitman ou vwar poudir ou ganny afekte dan lemonn Touris.  Akoz ozordi se pli:- Gouvernman ki dir tel dimoun i bon dan Lendistri Touris.  Se sa kliyan ki met a lavan.  Son nivo servis ti bon, pa ti bon, son pri i tro ser, value for money pa la e kote ki zot krwar en kliyan i devret ale.  Zot rekomann kanmarad.

Pou nou avek sa klasifikasyon, osi byen ki nou’n anonse ki nou pou annan en konponan kiltirel, met a lavan lanmizik swa kiltir Seselwa.  Laboutik i bezwen omwen annan enn ki vann keksoz lokal, Made in Seychelles.  Nou pou osi annan kategori tre strik lo servis, lo konponan welcome e lo konponan donn Sesel sa non, ki nou oule ankouraz nou bann kliyan revin Sesel.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Souris.

HON MIRENA SOURIS

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, an vi larepons Minis, eski sa Kanpanny ‘Mon Sesel Sa’, i pou lo en baz konpetitiv?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Wi, pou annan pri.  Ozordi La Chambre Commerce pe asiz avek Lakademi Touris akoz nou pe komans avek bann etidyan, pou nou kapab relans en keksoz.

Ase souvan Mr Speaker, i fasil tir en keksoz e Board Touris en pe lannen avan mwan, ti deside retir U-First.  Pou refer li, i pran bokou plis travay, i pran bokou plis kolaborasyon avek lezot dimoun.  La nou’n arive travay pou anmenn son konsep devan.  Nou pe fini get an plas ki mannyer nou pou fund sa Kanpanny, ansanm avek La Chambre Commerce e ankouraz bann biznes Sesel, san oubliye ki tou biznes nou pei, pli pti koman pli gran, dan nenport ki domenn ki i ete, i enplike dan Lendistri Touris e i Anbasader Lendistri Touris.  E nou pe envit tou dimoun dan Sesel ki dan en aktivite Komersyal, pou zwe en par dan asire ki konponan servis dan Sesel, i pran son vre plas.  Nou tou isi nou’n bezwen al dan en landrwa, kot nou’n asize nou’n dir, zot servis pa bon.  Me pou sa arive, nou pou bezwen fer li vin en Konpetisyon pou en Restoran i lager kont en lot Restoran pou dir mwan mon meyer e de la progresivman, Sesel a benefisye.  Me wi, nou pou annan pri pour bann ki meyer dan nou sosyete e dan nou pei.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Valmont.

HON SYLVIANNE VALMONT

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, Minis in koz bokou lo Service Culture, me dan son larepons pou koz lo sa Kanpanny, nou’n tann nonm en Komite ki mon pa’n tann mansyonn Ledikasyon.  An vi ki Sekter Tourizm, parey Minis in fer fortman resorti ki konsern nou tou, eski Minis i kapab dir nou, si son Minister pe konsider angaz bann zanfan Lekol dan sa nouvo Kanpanny, kot petet i devret annan menm en plas dan sa progranm dan School Curriculum par egzanp, sirtou depi Lekol Primer, pou asire ki nou annan nou en Kanpanny, ki vreman soutenab e dirab pour pei Sesel?  Mersi Mr Speaker.

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mr Speake, en bon pwen.  I kler ki pou Sesel reisi a lonterm, pou konsolid son Lendistri Touris a lonterm, nou bezwen enplik lazenes Seselwa.  E lazenes i bezwen komans pli zenn posib dan Lekol.

Avek Minis Mondon, nou ou kontinyen travay pou regarde ki mannyer Lekol i kapab sansibiliz bann etidyan a pli zenn az posib, lo sa Lendistri ki apel Touris.

Enn bann pli gran defayans ki nou’n fer fas avek e sa kot Lakademi Touris, se ki pour en pe letan, nou ti annan zis, tou dimoun ki pa arive antre dan en lot Lenstitisyon Lekol, ti fini anler La Misere kot Lakademi Touris.  Apre nou’n fer li pli dir pou dimoun antre.  I bezwen vin ou premye swa, swa ou dezyenm choix.  Ozordi nou annan bokou mwens etidyan.  Me bokou plis dimoun, i lager pou pran en plas dan sa Lenstitisyon ki Lakademi Touris i ete.

Se pour larezon ki nou pe met lanfaz komansman sa progranm, ‘Mon Sesel Sa’, avek Lakademi Touris.  Nou oule zot, zot komanse e de la progresivman, antre avek lezot Lenstitisyon Edikatif, pou kapab anmenn sa konponan konpran Lendistri Touris.

Nou’n deza isi dan Lasanble, ganny demande lo retention, dan Lendistri Touris pour bann dimoun ki’n aprann dan Tourism Academy. Ase souvan zot pa reste, akoz sete pas zot choix. Zot in fer li senpleman a lafen, pou zot ganny en Diplonm dan zot lanmen.  Zot in al swiv anler e zot in ganny en Diplonm.  Se pour la rezon pwen souleve par Onorab Valmont i tre valab akoz nou bezwen eksplik dimoun ki sa, sa Lendistri Touris depi ptipti.  Ou travay, travay dir, pou annan bann shift dan Lotel e ler ou oule vreman antre dan sa konponan, ou pou arive reisi dan en Lendistri ki ou oule e antre ladan e enn ki pou donn ou benefis a lonterm, ler ou’n reisir ladan.

Me mon pran ou pwennvi konpletman e mon asire ki nou a sey diskit avek Minis responsab pour Ledikasyon.

Me Maritim School. Maritim School i osi en landrwa kot nou pe travay avek, osi byen ki Lakademi Touris.  E la pou nou kapab devlop kote Cruise Tourism ki annan en Kestyon devan Lasanble ozordi, pou nou kapab vwar ki dan tou son lanfaz, sa keksoz ki nou apel Touris i antre e tous nou lavi.  Me nou bezwen nou tou ansanm, kontinyen konpran li e asire ki nou bann zelev i ganny en sans ganny bann Lectures, swa tous li koman en part son Curriculum tre, tre zenn.  Demare dan sistenm e-kolaz dan nou pei Sesel.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Kestyon 101, Onorab Maria Payet-Marie.

 

HON MARIA PAYET-MARIE

Mersi Mr Speaker. Cruise Sector i reste en Lendistri enportan dan lekonomi nou pei.  Eski Minis i kapab enform nou Lasanble ki stratezi ki annan an plas pou atrakte plis Cruise Ships e osi Super yachts Sesel?  Mersi.

 

MINISTER ALAIN ST ANGE

Mersi Mr Speaker.  Minister Touris e Kiltir pe travay pros avek Minister Transpor, Lotorite Por ek bann BMC dan nou pei, pou ansanm devlop e comme dir angle, re-treat nou stratezi pou ankouraz plis Cruise Ships e Super yachts pou debark dan Por Sesel.  Nou pe osi travay lo en Polisi ki pou kouver Cruise Ships Tourism e regle bann diferan aktivite ki pou tonm anba sa Sekter.  Nou koman Sesel, nou pe travay lo en stratezi marketing ki pou ed atrakte plis Cruise Ships. An menm tan, Lorganizasyon Zil Vanille in adopte dan dernyen Meeting Ministeryel ki ti fer Moris mwan dernyen, pour ki devlopman Cruise Ship Tourism i vin en priyorite travay sa Lorganizasyon.  Par egzanp an Septanm sa lannen pandan Top Resa Tourism Fair en France, bann pei ki form par Zil Vanille pou siny en MOU avek Costa Cruises, pou konfirm nouvo partenarya travay kot Zil Vanille pou finans en gro sonm pou marketing nou rezyon dan sa konteks Cruise Tourism.  Nou osi an negosyasyon avek Silver Sea Cruises, Konpannyen Le Ponant ki pou retourn Sesel e nou an diskisyon avek Crystal Cruises e lezot ankor, pou kontinyen ankouraz plis Cruise Ship aret dan Por Victoria.

Mr Speaker, koman Sesel an antye in tande, meeting in osi ganny fer avek Direkter Marketing Costa Cruises, pou diskit lo fason pou ankouraz plis bato Costa pou vizit Sesel e swazir nou pei koman enn zot bann destinasyon regilye.  I osi dan nou plan pou fer Sesel ganny rekonnet koman en Fly Cruise Business Destination.  Ki vedir ki bann pasaze i kapab vin Sesel atraver Cruise Ship.  De la, pas en pe letan dan nou bann Lotel e apre retourn kot zot par Avyon.  Ouswa vin Sesel par Avyon, pas en pe letan dan nou bann Lotel e retourn kot zot par Cruise Ship.  Sa propozisyon pou ede ki Sesel i ganny rekonnet, koman en Cruise Ship destination, an menm tan, ogmant lakantite touris ki vin vizit nou pei.  Nou bezwen osi travay lo en plan pou kontinyen met bann diferan servis lo Por a dispozisyon bann pasaze ki debarke.  Servis tel ki lavant bann prodwi lokal, manze, bann servis parey Taksi, Tour Guiding e Boat Charters. Sa pou bezwen pli byen organize pou limit kon-zesyon lo Por pandan larive bann Cruise Ships.  Sekirite Por ek pasaze pandan ki zot ater, i osi en topik ki nou pe seryezman diskite, menm dan Cross Sectoral Meeting ki ganny chair par Vis Prezidan pei.

Lo sa menm laliny, nou pe travay pour ki Seselwa osi i kapab anbark lo en Krwazyer Costa par egzanp ler i antre dan nou Por e fer en cruise dan nou rezyon parey bann Morisyen, Renyonnen ek Malgas pe fer konmela.  Nou’n antre dan negosyasyon lo sa size avek Costa, apre ki bokou Seselwa, wi zot a etonnen.  Apre ki bokou Seselwa ti’n vin vwar nou pou demande ki sa fasilite i osi ofer pour Seselwa.

Mr Speaker, bokou pe ganny fer pou ogmant, lakantite Cruise Ship ek Super Yachts dan nou pei, ki a benefisye Sekter Touris e bann lezot pti biznes.  Me Sesel, wi Mr Speaker.  Sesel i bezwen apresye lenportans protez son safety label, si nou oule ogmant sa biznes, ki Onorab pe demann nou pou travay pou ogmante.  Ler pasaze Cruise Ships pe vwar Seselwa atrap zot sak, an montan lo semen Lasose e esey trenn zot, konmsi dan bann film western e an menm tan, annan lodas servi spray dan lizye sa bann pasaze, sa pa pe travay pou anmenn Cruise Ships isi Sesel.  Sa bann aksyon pe pous bann Konpani Cruise Ships pou retir Sesel lo zot larout.  Ler sa ti arive dernyen fwa, mwan ek CEO Tourism Board, nou ti bezwen mont abor bato aswar, avek led Mr Andre Ciseaux, pou esey mitigate lefe negatif sa bann aksyon deplorab.  Pasaze lo Cruise Ship, se zot ki fer rapor si en Por ou en Lavil i safe, si i annan keksoz pou fer, Si i annan lartizana pou aste, si Kyosk ki artizana ki devre ouver i ouver, eksetera.

Mr Speaker, nou devret e nou bezwen pe travay ansanm koman en pei e koman en pep, pou ogmant Cruise Ship business dan Sesel.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER.

Bon, avek sa nou’n ariv alafen Question Time.  Mon oule remersye Minis ek son delegasyon.  E nou pou adjourn ziska 11er.

 

(BREAK)

 

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, bonzour tou Manm Onorab.  Bonzour Minis avek ou delegasyon.  E nou a pran nou lot item lo nou Order Paper e sa se Insolvency Amendment Bill 2015, ki pou ganny prezante par Minis Adam.  E mon a ganny en Motion for Second Reading?

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Deputy, anba Order 64(2), mon move ki nou lir sa Bill en dezyenm fwa.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Okenn Manm ki segonde?

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Deputy Speaker, the Motion is seconded.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, avek sa mon ava envit Minis pou prezant son Bill.

 

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Mersi Mr Speaker e Bonzour Mr Speaker e tou bann Manm Onorab, enkli Leader Zafer Gouvernman ek Leader Lopozisyon e tou dimoun ki pe swiv.

Mr Speaker, sa Proze de Lwa ki mon pe prezante ozordi, i propoz serten lamannman dan Lalwa Insolvency ki an fors depi Zilyet 2013.

Mr Speaker, mon ti a voudre rapel avek sa Lasanble ki Gouvernman ti entrodwir en nouvo Lalwa lo Insolvency an 2013, pou ranplas Lalwa Bankruptcy and Insolvency Ordinance ki ti an fors depi 1853.  Lentansyon Gouvernman sete pou entrodwir en Lalwa modern e inifye, pou etablir bann prosedir, letan ki en Lakonpannyen ouswa en endividi i deklar fait.  Parey nou kapab konstate, lantreprenarya pa zis depan lo en bon nide pou fer biznes.  En Antreprener i bezwen en fason pou donn en form legal sa nide, tel parey abilite pou komans en biznes dan en fason pli senp e rapid.  En biznes i bezwen osi rod finansman swa atraver kredi ouswa byen personnel e osi bezwen anploy travayer pou fer li kapab realiz son nide biznes. Dan sa monn pli globalize e enterdepandan, ki nou pe viv ladan ozordi, en Antreprener i osi bezwen rod en fason senp pou li enport bann materyo brit e osi fason pou li eksport son prodwi.  E letan biznes in konmanse, sa Antreprener i osi bezwen rod fason pou pey tax Gouvernman dan en fason ki osi senp.  E tousala i form par sa ki nou apel The Ease Of Doing Business.  Me ki arive letan en biznes pa al parey sa Antreprener ti ekspekte e i vwar li dan en pozisyon kot i nepli kapab fer fars avek son bann det?  Nou bezwen realize ki isi Sesel, nou bezwen donn nou bann Biznes sa loportinite, ki letan zot ariv dan en problenm ki zot kapab re pozisyonn zot lekor, e kapab refer marse zot, zot, zot linisyativ pour benefis pei e pour benefis osi bann dimoun ki depan lo zot.  Letan nou pe revwar sa, sa Lalwa lo Insolvency, nou pe dir ki nou bezwen kontinyelman adapte e vwar bann landrwa kot nou kapab amelyore.

Mr Speaker, a sa pwen kot sa Antreprener i pre pou li faid, i bezwen osi annan en:-sa sistenm pou ankadre li pou li rezourd sa leta e se sa letan nou koz lo Insolvency.  E i enportan pou note ki avek lentrodiksyon sa Lalwa an 2013, nou’n war en gran amelyorasyon dan nou ease of doing business index ki ganny kalkile par Labank Mondyal.  Sa len-dis i konpar pa selman bann kou ki asosye avek bann prosedir pou fer fars avek fait pour en Lakonpannyen, me osi letan pou konplet bann prosedir.

Mr Speaker an pre-nan an kontvre lobzektif nou Lalwa Insolvency parey mon fek eksplik sa Lasanble, i enportan ki sa morso Lalwa i konstaman ganny revwar, pou reflekte santiman Biznes pou fer li vin en Lalwa pli pratik e pou osi met sa Lalwa an-lir avek standar Enternasyonal.  Lamannman primordyal ki pe ganny propoze, se pou redwir peryod letan ki en biznes ki’n faid i kapab otomatikman ganny desarze kont son bann det anba Lalwa.  Anba Seksyon 69(1) Lalwa Insolvency 2013, en peryod 3an in ganny mete avan ki en biznes ki’n deklar fait i kapab ganny desarze otomatikman kont son bann det.  Lentansyon pou met en peryod desarz anba Lalwa, se pou fer ki bann biznes i annan letan sifizan pou zot kapab reabilit zot e remet zot dan en pozisyon pou zer zot biznes dan en fason ki rezonn byen finansyel-man e anpes plis pert pou bann krediter.  Dan lemonn ozordi, plizyer pei, an kontan Rwayonm Ini, sa pei ki bokou nou Lalwa i baze lo son Lalwa akoz depi letan Kolonyal e lezot pei ki osi dan Commonwealth. Bann pei parey Morris e Trinidad e Tobago, sa peryod desarz otomatik anba Lalwa Insolvency in ganny revize pou fer li pli fasil pou en Antreprener re-etablir son biznes, apre ki in fer fait.  Revizyon ki pe ganny propoze anba sa Proze de Lwa devan Lasanble ozordi, se pou redwir sa peryod letan anba nou Lalwa Insolvency, anba Seksyon 69, par 2an.  Setadir, desarz otomatik i a vin 1an olye 3an parey i ete ozordi.  E nou’n regard sa, sa, sa peryod letan, an konformite avek meyer pratik.  Savedir nou’n regard len dis lo ease of doing business ki’n fer par Labank Mondyal e nou a remarke ki tou Pei ki dan premye 10 i annan en peryod ki dan sa zanmirant 1an.  E pou redwir sorti 3an pou vin 1an, i met nou an konformite avek lekspektasyon bann envestiser, me osi nou bann Biznes Lokal.

Mr Speaker, an swivan sa lamannman pou redwir peryod desarz otomatik ki mon’n fek propoze, lezot Lamannman konsekan pe osi ganny propoze an-lir avek sa rediksyon peryod desarz otomatik, tel ki revwar peryod desarz otomatik letan Lakour in donn en Sertifika Ladministrasyon bann byen sa Antreprener anba Seksyon 17(4)c, pou sorti en peryod 2an avan desarz otomatik, pou vin en peryod 6 mwan.

Dezyenm lamannman ki pe ganny propoze se pou ekskli sa ki nou apel Judgment Dept koman en det ki ganny desarze otomatikman kont sa Antreprener, letan ki desarz otomatik i ganny fer.  An swivan en lenterpretasyon strik Seksyon 77(2)c, i vedir ki okenn Judgment Dept savedir okenn Zizman ki en Krediter in gannyen, pa ganny ekskli anba sa menm Seksyon e i sirviv otomatikman.  Anba Seksyon 77 nou Lalwa Insolvency, serten det i ganny mentenir kont sa Antreprener, kantmenm ki in ganny desarze otomatikman, tel parey en det ki’n vin atraver frod, en det e repeyman ki bezwen ganny fer anba Seksyon 40 e 73 nou Lalwa.  Prensip nou Lalwa Insolvency se pou etablir bann prosedir kot en Antreprener ki’n fait i kontinyen swiv bann reform, pou kontinyen avek son lavi biznes, ki vedir ki si Lalwa i enkli en zizman ki en krediter in gannyen, i pa pou an-lir avek lentansyon nou Lalwa.

Trwazyenm lamannman se pou ranplas Seksyon 284(1) ek (2), letan bann krediter i fer zot rankont pou adopte bann rezolisyon, zot ganny gide par lamazorite bann krediter olye ki valer par dan Lakonpannyen ki sak krediter i annan.

Dernyen lamannman Mr Speaker, se pou klarifye definisyon en tranzaksyon anba Seksyon 324(2)b(5), an relyan avek larzan ki’n ganny peye an akor avek en Zizman oubyen Lord ki Lakour in donnen pou aplik dan ka frod ouswa dan bann ka kot in annan move reprezantasyon.

Mr Speaker, pou montre lazistis, si Lasanble i vot an faver sa bann lamannman ki pe ganny propoze, sa bann lamannman pou osi aplik dan en ka kot en Antreprener in fini deklar fait, me ki son ka i ankor an diskisyon e osi dan ka kot deklarasyon fait in ganny fer me sa Antreprener pa ankor ganny desarze kont son bann det otomatikman anba Lalwa.

Mr Speaker, i enportan osi pou note ki i pou enportan ki nou Minister an partenarya avek Biro Attorney Zeneral, pou kapab fer en travay sansibilizasyon avek Sekter Prive, me osi avek tou bann Avoka, pou fer sir ki nou kapab byen servi tou bann fasilite ki ofer anba sa Lalwa.  I enportan pou nou kiltiv sa lanvironnman biznes ki rekonnet ki pour en biznes kapab marse, nou bezwen rekonnet osi ki parfwa i pa marse.  E ki nou fer letan i pa marse e ki nou fer pou nou remet li lo son lipye.  E sa bann lamannman i ed nou, i donn nou ankor zouti ki ed nou met bann biznes lo zot lipye, si petet zot in mank serten lepa.

Parey mon’n eksplike oparavan Mr Speaker, lentansyon Gouvernman atraver sa bann lamannman, se fer nou Lalwa vin pli pratik e pou fer li koresponn osi avek meyer pratik ki egziste dan lemonn e avek norm enternasyonal.  I swe Gouvernman ki sa bann lamannman a ranforsi nou kad legal e an se ki konsern Insolvency e a osi ede dan pratik kot bann ka fait i ganny prezante dan nou pei.

Avek sa prezantasyon, mon rekomande ki Lasanble i vot an faver sa Proze de Lwa e mon remersye zot pou zot latansyon.

Mersi Mr Speaker.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, avek sa deba i ouver.  Onorab Arnephy.  Mikro.

 

HON BERNARD ARNEPHY

Mersi Mr Deputy Speaker.  Bonzour Minis avek ou delegasyon.

Mr Deputy, mon ti a kontan dir enn de mo lo sa bann lamannman ki pe ganny propoze dan sa, Proze de Lwa.

Mr Deputy Speaker, yer ti en zour istorik dan listwar nou pei.  Nou ti fet nou trant-nevyenm lanniverser nou Lendepandans e premye fwa, koman nou Lazournen Nasyonal.  E a sa lokazyon, Prezidan Larepiblik, Prezidan Michel, ti fer en Diskour osi istorik, avek serten lanons kle, serten lanons istorik, ki mon panse i tonm tre byen avek serten konteni dan sa Proze de Lwa ki devan nou ozordi.

Mr Deputy Speaker, pandan sa 39an ki nou Gouvernman i o pouvwar, nou’n fer en kantite lakonplisman an sa ki konsern biznes.  In touzour swe Gouvernman pou vwar biznes dan nou pei, grandi, grosi, epanouir.  E parey Prezidan Michel i kontan dir, nou pa la pou touf biznes.  Nou la pou donn biznes sa loksizenn pou li kapab devlope.  Ozordi Sesel, parey Minis fek dir, i ganny klase katreven-nevyenm o nivo mondyal, an sa ki konsern ease of doing business. E i lentansyon nou Gouvernman, i swe senser Prezidan, ki nou pozisyon i amelyore.  Nou anvi tonm parmi 30 pei kot i fasil pou fer biznes e kot ler en biznes in komanse, si i annan difikilte then nou annan bann Lezislasyon, bann Lalwa ki fer li fasil pou sa biznes kapab navige e pou li kapab kontinyen debout lo son 2 lipye.

Mr Deputy Speaker, bokou progre, bokou lakonplisman, bokou transformasyon dan sa pei.  E sa i atraver bann vizyon kler.  En Gouvernman ki anvi larg lanmen son dimoun.  I anvi vwar ki son dimoun i kontinyen kree bokou plis larises, bokou plis loportinite pou li menm, pou son fanmir e pou son Pei an zeneral.  E zis last week, nou’n temwanny louvertir en nouvo Building, nonmen ‘Leve Debrouye’, ki pou abrit bann pti biznes.  Yer, nou’n tann bann lanons tre enportan, kot bann pti biznes dan pei, bann Envestiser dan pei, pou ganny akse pli fasil avek kredi pou zot kapab fer zot biznes.  Nou’n ganny dir poudir bann biznes, ki son reveni i mwens ki R250 mil i pou tonm direk anba SENPA, san ki i bezwen al atraver bann prosedir reveni konplike anba SRC e sa tousala i dan bann zefor ki Gouvernman pe fer pou kapab amelyor sa klima, sa lanvironnman fer biznes dan nou pei.  Akoz, nou anvi, nou anvi vwar bokou plis prosperite.  Nou anvi vwar bokou plis prodiktivite e nou anvi vwar ki nou aktivite ekonomik i vreman pran son plas koman sa moter ki pou fer marse nou Lekonomi.

E avek sa bann lanons ki’n ganny fer yer, nou vwar ki tou Seselwa pe ganny touse dan en fason ouswa en lot.  Nou bann vyeyar pe ganny touse akoz zot pou al vwar en logmantasyon signifikan dan Pansyon Retret ki zot pou resevwar.  Prezidan yer in fer en lanons istorik pour lazenes.  Lazenes ki lavenir nou pei e ki nou koz bokou lo la.  Ki devoue, ki lekol zot train tre dir e ler zot fini zot training, nou ti a kontan ki zot ganny serten reminerasyon ki ase sibstansyel, signifikan.  E Gouvernman i pou rod fason pou li kapab top-up sa lapey ki nou bann zenn pou resevwar apre zot training, sirtou bann ki pou travay dan Sekter Prive.  E pou nou kapab fer sa, nou bezwen fer sir ki nou annan bann rezim an plas, bann rezim koleksyon reveni an plas, ki kler, ki fer li fasil pou nou kapab anmas sa kalite reveni ki nou sipoze anmase.  E kot nou anmas sa reveni, i sorti plis dan Sekter Prive parey mon’n dir, ki moter nou lekonomi e se zot ki zener sa kalite resours ki pou kapab ed Gouvernman pou li kapab achieve sa ki i anvi achieve.

So, Mr Deputy Speaker, nou Gouvernman, atraver nou Lasanble Nasyonal, nou pe zwe en rol tre aktiv, tre pro aktif, pou nou kapab ed Gouvernman dan sa demars.  Tou sa ki nou krwar i bon pour Lepep Seselwa, ki Gouvernman i anmenn devan nou Lasanble Nasyonal, nou siporte akoz nou konnen poudir sa i annan bann retonbe pozitiv lo nou pep, lo nou dimoun, lo bann envestiser, lo bann pti biznes, lo bann pti antreprener.  Sa morso Lezislasyon i selman en parti dan bann lezot morso Lezislasyon ki mon mazinen pou vin devan nou Lasanble tre prosennman pou nou kapab debat lo la.  Parey Prezidan in dir yer dan son Diskour, tre byento pou annan bann lezot morso Lezislasyon ki pou vin devan nou Lasanble, pour ki nou donn nou sipor pou nou larg lanmen Gouvernman, an retour kot i kapab larg lanmen bann biznes pou zot kapab fer ki, fer biznes dan Sesel i vreman amelyore e kot demen en dimoun, en zenn, en biznesmenn ki deside lans dan en biznes, i lans dan sa biznes akoz i konnen poudir tou sa louvertir, tou sa loportinite i la e i fasil.  Mon kontan yer ankor, mon’n tann Prezidan koz lo prosedir Licensing ki bezwen ganny senplifye e sa i en i en koze ki nou Lasanble, Lasanble presedan in koz en kantite lo la, akoz nou konnen poudir ozordi, i ankor annan en kantite lanpayaz an sa ki konsern fer biznes.  E nou’n ganny dir poudir en dimoun ki anrezistre pou li fer son biznes, sirtou bann pti biznes, ki within one week tou son keksoz i annord i kapab demare.  E se sa ki lepep Seselwa pe rode e se sa ki Seselwa pe rode, pou li kapab bouze dan son biznes.

Plis ki ler pou nou redwir sa kantite birokrasi ki egziste.  Nou’n dir nou’n fer en kantite, nou konnen poudir i annan en kantite birokrasi ki ankor egziste dan fer biznes Sesel.  En kantite amelyorasyon pou fer dan service delivery. En kantite fwa nou koz lo bann one stop shop, kot en dimoun ki anvi fer en biznes i kapab ale pou li ganny tou son lenformasyon, fer tou son formalite, me ziska prezan, sa i ankor en lobstak.  So, nou bezwen adres tou sa bann issues si nou anvi ki biznes i grosi, i epanouir dan nou pei.

Ankor, sa morso Lezislasyon mon mazinen i pou tous en pe direkteman avek nou rezim koleksyon tax.  Ozordi, i ankor en lot area kot i annan serten difikilte.  Rezim, koleksyon tax i bezwen vin pli senp.  Nou bezwen senplifye, nou bezwen fer plis ledikasyon, sirtou pou nou bann dimoun, nou bann pti dimoun, nou bann pti Antreprener, bann pti mwayen Antreprener ki lans dan en biznes.  E souvandfwa zot dekourazman, ouswa zot santi poudir i annan serten difikilte akoz rezim tax lafason ki i ete e ki fer ki zot santi zot dekouraze.  Sa moto “Leve Debrouye” ki nou koz en kantite lo la e ki nou Prezidan pe met bokou lanfaz lo la, mon krwar i en moto ki pou anmenn nou beyond 2020, an sa ki konsern fer biznes e kot Sesel, sa larises ki nou anvi vwar, ki nou anvi kree, ki pou benefisye tou dimoun, i pou vin sa, sa, sa realite.

Mr Deputy Speaker, Sekter Prive i annan en rol kle pou li zwe.  E mon kontan ki ozordi, dan tou demars ki Gouvernman i fer, dan tou nouvo linisyativ ki Gouvernman i anvi met devan, i anvi enplimante, ki Sekter Prive i ganny konsilte.  E sa pe arive.  E nou’n temwanny sa Sanmdi dan lansman Show Nasyonal kot Chairperson SCCI in fer resorti piblikman poudir i kontan ler i konsilte avek son bann dimoun dan lanvironnman biznes, i kontan ki Gouvernman ozordi pe ouver sa loportinite pou dyalog ant Sekter Prive e Gouvernman, pou asire ki biznes Sesel i kontinyen fer progre.

Mr Deputy, mon ti a petet kontan konn en pti pe lenpresyon Minis atraver zot bann konsiltasyon ki Sekter Prive, SCCI pli partikilye, i panse lo sa morso Lezislasyon ki i pe met devan nou Lasanble ozordi akoz sa rediksyon dan peryod letan ki i pe koz lo la, petet i pou annan serten benefis pozitiv wi, me i kapab osi annan serten retonbe negativ lo biznes li menm.  Petet Minis, ou ti ava donn nou en pti pe feedback lo kwa ki zot, zot feel out there lo sa morso Lezislasyon.

Mr Deputy Speaker,  pou terminen, mon ti a kontan ankor enn fwa felisit nou Gouvernman.  En Gouvernman ki reste touzour a lekout.  En Gouvernman ki touzour krwar dan lepanouisman nou dimoun.  E la mon menm kontan tande Vandredi poudir apard ki sa building ki’n ganny fer pou abrit nou bann pti biznes Providence, i annan 2 nouvo building ki pou ganny fer ankor.  1 Ile Du Port e lot dan mon distrik Anse Boileau.  E sa, mon dir mersi Gouvernman e mon ti a kontan ki bann tel linisyativ o fir e anmezir ki Bidze, ki mwayen finansyel i permet, i ganny repann dan bann lezot Distrik akoz i annan en laswaf deor, pou dimoun lans dan zot biznes, fer grandi zot biznes e fer grandi nou lekonomi.  E atraver tousala, mon kontan in nonmen ki SBFA posibleman pou bezwen ganny plis resours, SENPA i bezwen ganny plis Capacity Building pou li kapab siport bann dimoun ki deside pou lans li dan biznes.  Minister Finans i annan en rol Ledikasyon pou li zwe an sa ki konsern reveni tax, koleksyon, peyman, ensidswit.  Mon krwar nou tou, nou bann Manm Lasanble, nou osi nou annan en responsabilite anver nou bann dimoun ki apros nou.  Nou bezwen donn zot sa gidans, donn zot sa sipor neseser pou nou direct zot lo ki bor zot merit ale pou zot ganny sa sipor neseser, kot a lafen dizour, tou dimoun i benefisye.  Akoz ler en dimoun i lans dan en biznes, i pa zis pe kree larises pour li menm, me i osi kree Lanplwa pou lezot dimoun, sirtou dan son zalantour, dan son distrik, dan son vwazinaz.

So, avek sa detrwa mo Mr Deputy Speaker, mon pou siport lamannman sa Proze de Lwa akoz i byen.  I bon pou nou pei.  I bon pou nou bann biznes e i bon pour nou Lekonomi.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Hon Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Deputy Speaker.  Mr Deputy Speaker, Lalwa devan nou i annan, i annan twa konponan tre, tre enportan ki nou bezwen met byen an perspektiv e ki Lasanble, dan son rol koman sa critical friend of the Executive arm, pou li edik nou dimoun lo kwa vreman sa 3 konponan enportan i entail.

Pour mwan, premye konponan enportan dan sa Lalwa i sa ki konsern sa issue bankruptcy li menm.  Dezyenm konponan i konsern time frame. E trwazyenm konponan enportan se sa:- se lefe ki la nou pe koz lo en collective decision ki bezwen ganny pran.

Mon pou pran premye konponan Mr Deputy Speaker, akoz i enportan pou nou fer le pwen e pozisyonn byen sa deba.  Mon krwar i annan bokou midst ki’n ganny perpetual pa zis isi Sesel me plito an deor Sesel, par lefe ki i ganny deklare en bankrupt oubyen kan en Konpannyen i vin insolvent, i en keksoz ki mal, i en keksoz ki, ki, ki relye direkteman avek sa dimoun ki ti komans sa Konpannyen.  E mon krwar ler nou regard the body of research ki annan out there oubyen nou regard sa ki’n ganny ekrir, nou kapab remarke, menm konstate ki i pa neseserman leka, akoz souvandfwa i annan bann sirkonstans ki an deor kontrol Envestiser oubyen Konpannyen, ki fer ki sa konpannyen i trouv li dan en sityasyon konplike e difisil e therefore, i bezwen ganny deklare koman bankrupt. E bankruptcy li menm i pa sipoze ganny vwar koman en pinisyon pou en Envestiser oubyen Konpannyen, me plito ganny vwar koman en posibilite pour sa Konpannyen scale down, oubyen sa dimoun al, al reganny loportinite pou li kapab rekonmans son biznes, si i ti en Envestiser, oubyen rekonmans son bann aktivite biznes.  Akoz esansyelman ki ou oule?  Ou oule ki en dimoun ki kapab aktiv dan Sekter Biznes, i retourn aktiv dan Sekter Biznes, kree lanplwa, kree larises.  Donn lezot dimoun lanplwa, sa menm lanplwa ki pou ede sonny en lot fanmir e sa lefe i de-koul pli ba e pli ba ankor. Se sa mon krwar ki nou bezwen pozisyonn tre, tre byen.  Akoz mwan krwar parfwa i annan tandans pou nou vwar bankruptcy koman en, en pti pe en keksoz ki, ki mal e nou, nou ostracize sa dimoun.  Sa dimoun i vin sort of en business parea. Nou pa oule tous li, akoz in ganny deklare konman en bankrupt.  E esansyelman, en konponan enportan sa Lalwa, i fer ki ler ou regard bann Lalwa Insolvency mannyer ti’n ganny design dan lepase, zot ti vreman konpreansif par lefe ki en dimoun ki’n ganny deklare koman en bankrupt pa pe kapab ganny akse oubyen ganny posibilite pou asiz lo serten Board oubyen lo serten Komite akoz esansyelman in ganny deklare oubyen in vin insolvent.

E la mon krwar, avek sa dezyenm pwen ki mon’n koz lo la, sa discharge period, sa time frame ki’n sanze, i a permet en dimoun ki annan konnesans, ki annan konpetans, ki pa neseserman pa son fot ki son Konpannyen in al bankrupt, pou li kapab rekonmans donn en kontribisyon ki ava pozitiv ki pa zis pou pei, me pou Sosyete an zeneral.  E mon krwar se sa bann pwen fondamantal ki nou bezwen retire dan sa Lalwa ozordi.

En lot pwen tre, tre, tre, tre enportan ki nou bezwen koz lo la se sa discharge period e an relasyon avek sa ease of doing business ki Sesel pe deplizanpli sey travay pli for pou li akse-ler lafason ki nou, encourage sa business growth Mr Deputy Speaker.  Dan en lekonomi parey nou menm Mr Deputy Speaker, mwan krwar en keksoz ki Gouvernman in fer tre byen e mon krwar entervenan avan mwan in met sa deba byen o kler, se ki Gouvernman i realize pou dir rol ki Private Sector i annan pou zwe dan well creation, dan zenerasyon larises, i pri-mondyal e tre, tre enportan.  E se pour sa rezon ki nou’n vwar par egzanp, Gouvernman i vin avek en linisyativ kot i pou pey 40 poursan saler bann manrmay, bann zanfan ki graduate from bann Post Secondary Institutions.  Now, this is an advantage pour en biznes akoz i ed ou pou cut down cost.  Me osi ede pou en en zenn ganny loportinite al dan en Lanplwa e la dan sa Lanplwa, devlop en kapasite ki a permet li al pli devan.  E mon krwar se sa ki lepep Seselwa i bezwen realize, ki tou plan ki sa Gouvernman i travay lo la, se bann plan byen kalkile.  Nou pa zis fer en keksoz dan izolasyon, san ki regard son retonbe dan le fitir.  E pou mwan sa i pwen ki nou bezwen anmenn serten focus lo la, pour ki dimoun i apresye lefe ki every day, every hour, nou bann profesyonnel ki ozordi pe travay dan Gouvernman e an partenarya avek bann profesyonnel Sekter Prive, pe rod toultan meyer fason pou kontinyen anmenn pei pli devan e kree en kondisyon, en lanvironnman ki a permet sa lepanouisman Sekter Prive, ki a permet lepanouisman Sekter Biznes, pou fer ki Pei i kree plis larises e nou tou nou kapab viv en lavi ki pli konvenab, en lavi ki pli byen.

Mr Deputy Speaker, sa lot pwen ki mon’n koz lo la se sa lefe ki sa desizyon ki pou ganny pran i bezwen en desizyon kolektiv.  E pou mwan sa i en pwen tre trez enpotan Mr Deputy Speaker.  Ou kapab annan ou sirkonstans kot par egzanp en dimoun in travay pandan plizyer lannen, in anmas son larzan, son Pansyon eksetera e i deside komans en biznes, oubyen i deside envestir dan en biznes.  Me li i reprezant en serten share component sa biznes.  Me par kont, ou kapab annan ou serten lezot krediter ki zot avek par pwisans zot mwayen, zot kapab osi envestir pli o nivo.  Me pour sa dimoun ki li in envestir kantmenm in envestir pli ba nivo, tou sa ki in envestir i reprezant tou sa ki li i ti annan.  Par kont, pour en gro krediter, sa i reprezant petet en pti konponan sa ki li i annan, me selman par averti proporsyon kantite ki li i kapab anmennen, sa i fer ki li i annan en pli gran konponan, en pli gran share component dan sa biznes.

Set alor kot ler ou pe vwar en biznes ki’n ganny deklare insolvent, ki pou arive se ki li sa krediter ki pli pti, si desizyon pe ganny fer lo value of the shares ki bann dimoun i own.  Mon konpran, perspektiv par egzanp sa dimoun ki own sa kantite shares, i pou dir be you are being, unfair to me be at the same time, ou bezwen realize poudir osi i annan lezot krediter ki osi i bezwen kapab ganny loportinite pou kapab rekiper en pti pe sa bann larzan ki zot in envestir dan sa Konpani ki’n deklar fait.  E se pour sa rezon ki nou bezwen regard sa bann Lalwa from sa loptik.  I pa vin zis loptik protecting big business, me osi, vin loptik osi kot nou regard sa bann dimoun ki pe sey antre dan biznes akoz in travay pandan plizyer lannen, ozordi i oule vin self employed, i oule envestir dan plizyer biznes e sa i en lenvestisman ki i pa pe fer zis pou li, me i pe fer pour ki i benefisye son fanmir dan le fitir.

E mwan krwar se sa klima, sa mindset ki’n sanze Sesel e ki bokou dimoun i komans realize poudir i annan en lanvironnman ki’n ganny kree out there pou nou tou kapab get involved dan bann aktivite ki pe pase, if we so choose to do so. Me par kont, i annan nou ki still deside pou nou asiz dan en kwen e regard tou keksoz from en microscope e kritike.  E mon pa kapab anpes sa bann dimoun kritike, i zot Drwa, i zot lopinyon.  But at the same time, ki mwan mon advised, ki mwan mon advise tou Seselwa, se pou pran, sezi bann loportinite ki ganny met a zot dispozisyon, pou nou kapab vin pli pro-aktiv e devlope e agrandi koman, koman en Nasyon.

Mr Deputy Speaker, dan dernyen Sesyon Lasanble, nou ti pas Lalwa an relasyon avek tax.  E ler mon pou koz lo sa, sanmenm sa ki oule fer mwan:- mon oule fokaliz e pozisyonn sa deba tre byen, an relasyon avek sa plan kalkile ki Gouvernman i annan.  Gouvernman pa zis koz lo tax li, me osi koz sipor pour biznes.  E bann Lalwa koumsa e parey sa lanons ki Prezidan in fer, an relasyon avek sa 40 poursan ki Gouvernman pou mete an relasyon avek bann zenn ki pa ankor antre dan Lanplwa, i montre ou poudir Gouvernman pa pe zis mazin pran larzan ek biznes, me pe osi mazin loportinite pou Ii kapab stimulate sa business growth.  Provide a conducive environment, pour ki biznes i kapab grandir.  And this is what this Government is all about. Asire ki Sesel i kontinyen grandi, me pa zis serten Seselwa ki kontinyen grandi me Sesel, as a collective, koman en Nasyon, i kontinyen grandi.  E se sa dan lafason ki mwan mon enterpret sa Lalwa ki devan nou Ozordi.

Mr Deputy Speaker, i pou pran zefor nou tou pou nou kapab fer marse sa bann Proze de Lwa.  Sa bann lalwa i pa ganny aplike an izolasyon avek lezot konponan dan Lalwa.  But at the same time osi i pa ganny aplike an izolasyon avek common sense ki nou tou nou bezwen annan, ler nou pe regard lafason ki Lalwa i ganny enplimante.  E la nou pe koz tou bann dimoun, bann profesyonnel, bann Lhomme De Loi, bann lezot dimoun ki pou involve avek lenplimantasyon en tel Lalwa.  Nou bezwen osi vin parti pre-nan ki nou pe rod en fason pou nou fer sa prosesis ki egziste ozordi, otour Lalwa Insolvency vin pli senp, vin pli fasil, pour ki dimoun i kapab kontinyen zot lavi.  E bokou pei:- e mon kontan ki, ki Minis dan son prezantasyon in mansyonn Rwayonm Ini.  Bokou pei pe rod meyer fason pou zot kapab fer sa, akoz at the end of the day, ou pa oule lock en dimoun out of en aktivite ki sa dimoun petet i very well trained pou li fer, me par sirkonstans par egzanp ki’n arive, i pa permet li pou li kapab kontinyen fer ou kontribisyon e la ou annan ou en pert.  En pert kot par egzanp pei i kapab in envestir pou anvoy en dimoun train deor, en dimoun ki’n travay pour Gouvernman pandan bokou letan, ki annan bokou konpetans, me ki’n deside komans son biznes.  Me ki par to no …… zone, en keksoz in arive, en mon pa konnen.  I kapab en sirkonstans ki li an deor son kontrol, in perdi son biznes.  E la sa dimoun i pe asize dan en kwen. So, ou bezwen kapab re tap dan sa knowledge base e re anmennen.  I pa vedir ki sa dimoun in fer the wrong decision.  Petet i annan serten konponan ki in mal fer.  That could be.  But at the same time, the fault is not only on the, Investor me i osi involve tou lezot konponan ki nou bezwen konpran.

Mr Deputy Speaker, mon krwar poudir sa Proze de Lwa i vin a en tre bon moman.  E mon ekspekte ki Gouvernman i annan ankor bann Proze de Lwa ki i pou vin avek, an relasyon avek improve the ease of doing business isi Sesel e osi promouvwar biznes.

En keksoz ki mon’n remarke Mr Deputy Speaker, mon’n remarke poudir Gouvernman i kontinyelman met sa zefor e ki mon pe vwar deplizanpli se ki Sekter Prive osi pe zwe en rol kle ladan.  And that’s very good. E nou bezwen ankouraz sa.  Nou bezwen rod tou fason posib pou nou promot sa partenarya ki egziste, pou asire ki esansyelman tou dimoun i ganny en sans pou fer en kontribisyon dan lafason ki sa bann Lalwa i ganny drafte, oubyen letan nou pe diskite at bann discussion phase.

Avek sa Mr Deputy Speaker, mon oule dir ki mon mon pou siport sa lamannman dan sa Proze de Lwa e mon demann tou mon bann koleg pou fer parey.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, Onorab Pierre.

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Deputy Speaker.  Mr Deputy Speaker, dan son:- letan Minis ti pe entrodwir sa bann lamannman, Minis in tous en size ki vreman enportan.  I en size ki mwan personnelman mon’n koz lo la dan sa Lasanble a plizyer repriz, a sak fwa ki mon’n ganny en loportinite pou mwan fer li.  E sa i the issue of the ease of doing business Sesel.  Minis in fer resorti poudir lide par deryer sa bann lamannman se:- enn bann lide par deryer sa bann lamannman se zisteman pou fer sir ki the ranking of Seychelles lo en plan global i sorti katreven-nevyenm e i ganny amelyore.

Mwan Mr Deputy, mwan pou siport okenn zefor ki ganny fer, pou fer sir ki nou ranking on the issue on the ease of doing business dan sa Pei wi, i ganny amelyore.  I pa akseptab ki ozordi nou katreven-nevyenm e nou vwar en kantite pei within Kontinan Lafrik, ki pas par devan nou lo sa size.  Mon krwar Sesel koman en pei i kapab fer pli byen e nou bezwen, nou bezwen fer sir ki tou zefor i ganny fer pou pou sa arive.

Mr Deputy, i pa zis, i pa zis lamannman dan Insolvency Act ki kapab ganny fer pou deal avek sa size ease of doing business.  I annan bann lezot zefor, ki egalman e vitman kapab vin devan sa Lasanble Nasyonal, oubyen kapab ganny antreprann par Gouvernman, pou fer sir ki nou ranking i ganny amelyore.  Nou bezwen revwar par egzanp lakantite birokrasi ki annan pou fer avek the issue of ease of doing business.  Nou bezwen revwar lafason ki nou Licensing Authority i fonksyonnen.  Nou bezwen fer sir, ki tou size Politik i ganny retire dan sa zafer, i ganny retire dan biznes.  So, mon ti ava kontan anvoy en mesaz avek Minis, dir li wi, it’s a massive step in the right direction, me i annan bann lezot zefor ki devret ganny fer e bann zefor ki kapab ganny fer imedyatman e mon ti ava dir avek Minis ozordi dan sa Lasanble Nasyonal, pou ale e revwar osi sa bann size ki mon’n touse dan sa Lasanble this Morning. Sa i 1.

Zour :- Mr Deputy, mwan mon en dimoun ki believe dan en pti Gouvernman e en gro Sekter Prive.  E mon believe ki en gro:- nou bezwen annan en gro Sekter Prive, driven par Seselwa li menm.  Se Seselwa ki nou bezwen donn sa loportinite pou fer biznes, pour ki Sesel koman en pei, i kapab kree sa larises ki nou swete i kree, pou li kapab pran sa larises an retour e re envesti dan nou dimoun, tel parey re envestir dan Ledikasyon, re envestir dan Lasante, re envestir dan nou Sekter Sosyal, eksetera.  E letan nou donn Seselwa sa vre loportinite, san ki nou met bann baryer artifisyel dan zot semen, se la ki Sesel pou kapab fulfill son potansyel, an relasyon avek kreasyon larises ki tou Seselwa pe espere.  Koumsa nou ava kapab donn nou vyeyar a better deal, nou ava kapab donn bann travayer Seselwa a better deal, nou a kapab donn tou Seselwa a better dealSo, sa en keksoz ki mon ti ava kontan vwar i ganny fer dan nou pei, e okenn pa ki ganny pran pou amelyor sa sityasyon, mwan Onorab Pierre dan sa Lasanble Nasyonal, mon pou siporte.

Dezyenm keksoz ki mon anvi dir Mr Deputy.  Ler en dimoun i fer en biznes, i vwar li pe fait, i apply pour bankruptcy, mon pa krwar Mr Deputy poudir nou devret servi sa koman en fason pou pini en dimoun.  Mwan mon’n toultan krwar poudir the issue of discharge apre 2an ou 3an ti mal.  I pa ti byen.  Mon krwar poudir zefor pe ganny fer pou koriz sa e mon krwar poudir sa i byen.  Si en dimoun i bankrupt, nou bezwen, Lasosyete, i bezwen vwar kwa ki i kapab fer pou garanti ki sa dimoun i kapab retourn lo son 2 lipye pli vit posib, re antre swa dan sa menm biznes, oubyen dan en lot biznes akoz letan sa i arive, i donn sa dimoun en loportinite pou kontribye ver devlopman ekonomik son pei e byensir letan nou pe koz biznes, nou pe koz osi kontribisyon ki sa dimoun pou kapab fer towards kof leta, atraver taxes ki i peye eksetera e nou osi bezwen konpran ki i annan en lot kontribisyon ki i kapab fer an term donn lanplwa Seselwa.  Donn lanplwa Lazenes Seselwa.

Mr Deputy alors, i fer sans pou nou dir poudir okenn dimoun ki’n bankrupt, i devret as soon as possible ganny en loportinite pou li kapab retourn dan biznes if that person so wishesSo, mon krwar pou dir sa bann Lamannman ki pe, ki pe, ki pe ganny propoze devan nou ozordi, i viz, i viz towards sa.  An efe letan nou pe get premye Lamannman (A) ki dir pou dir nou pe, nou pe sey reduce the discharge period. Lide par devan premye Lamannman ki dir “to reduce the discharge period in Section 17 (4) C for bankrupt from two years to Six months, after a certificate of expeditious administration of the bankrupts estates is issued”.  Mr Deputy, letan ou get International Best Practice, sa normalman i ganny fer within a period of one yearSo, deza Sesel ti an deor sa, e nou pe redres li e anmenn li Sis Mwan, e anmenn li lo Sis Mwan, ki pou mwan i fer bokou sans e mon pou raport, mon pou raport mon soutyen, the same thing applies pou, pou sa enn dezyenm (B) i dir “reduce the discharge period in section 69(1) to (A) and 5 (B) for a bankrupt from three years to one year.   Again, sa ti way par deryer an deor sa, sa peryod ki ganny adopte par laplipar Pei dan Lemonn ozordi, e and again pou anmenn Sesel within a year, i fer, i fer bokou sans.  Ler nou get (C) “provide that a bankrupt shall on discharge also be released from a judgment dept” on the section (77), Fer sans Mr, Mr Deputy ler en dimoun in, in bankrupt, in bankrupt, i napa, omwen ki sa dimoun pe involve li dan serten practice kot i pe sey kasyet sa ki i annan oubyen i pe sey fer serten dizon i incur, i incur en det, en det zis avan i apply for bankruptcy zis pou li kapab servi sa konman en leskiz pou li pa pey son bann, son bann lezot creditors ki i ti annan avan ki i apply for bankruptcy, then la nou bezwen, nou bezwen byensir met en kontrol akoz sa petet in ganny fer in bad fait, e si in ganny fer in bad faith then Lalwa i bezwen kapab, kapab dil avek parey i pe ganny, parey i pe ganny propoze la.  So, sa bann, sa bann lamannman i fer sans, and again, letan nou get, letan nou get sa lot Lamannman ki koz lo:-sa enn (2) ki koz lo “majority of creditors for adoption in ordinary and special resolution at creditors meeting instead of their value in shares” nou pe tir en pe, nou pe tir en pe pouvwar si ou le lo bann creditors ki annan bokou plis, plis shares e nou pe met en pti pe pouvwar dan lanmen bann creditors ki li i napa as much ki sa bann gro creditors, donn li osi:-nou protez li, nou donn li osi sa loportinite pou li annan an say dan sa ki, en real say dan sa ki, sa ki pe arive.  So, instead of, instead of get li in terms of shares, nou get li in terms of lakantite, lakantite creditor’s ki, ki annan. So, pou mwan Mr Deputy, sa bann Lamannman i fer bokou sans e parey mon’n dir, ler en dimoun in tonbe, in senserman tonbe, san ki sa i son lafot, nou devret annan bann Lalwa ki donn li sa posibilite pou retourn lo son lipye, pou retourn dan biznes as soon as possible e non pa servi Lalwa konman en pinisyon pou zet li oubyen pou les:-pou fer li tonm pli ba, pli ba oubyen pou pa donn li en loportinite si oule pou li re antre dan biznes as soon as ki i kapab.  So, avek sa de pti parol Mr Deputy, mon ava dir ki mon pou siport sa bann Lamannman akoz i bon pou biznes e i bon pou Sesel.  Mersi Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Hon Rose.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mersi Mr Deputy.  Mr Deputy, mon pa pou long.  Mon konpran the time is of the essence this morning e mon krwar laplipar keksoz ki mon ti anvi dir in fini ganny dir, me selman mon pou pran en pti pe kot Onorab Arnephy in komanse.  E mon ti a kontan konmanse par swet tou dimoun Bonn Fet Lendepandans.  Mon pa krwar i tro tar pou swet tou dimoun Bonn Fet Lendepandans akoz pou nou Lendepandans i vedir en kantite.  I vedir 39an progre, 39an devlopman dan sa pei e ler mon regard bann Lalwa ki vin dan nou Lasanble parey sa enn, parey sa enn ki ti vini semenn pase, i montre nou ki nou pei in progrese.  In devlope e nou pe vin en pei ki nou kapab dir reelman endepandan.  En pei souvren.  En pei ki’n nou, nou, nou pa’n ganny Faktori Zalimet, me nou’n ganny bokou plis ki sa.  Nou’n ganny en pei avek en kapasite pou anmenn nou lekonomi kot i ete ozordi e rafin li.  E sa ki sa Lalwa pe fer e anmenn li pli devan.

Ler ou konpar Sesel avek bann pei ki ti dan kriz an 2008 e la mon pran legzanp Lagres.  Gran pei, ero-zonn.  Bokou pouvwar mon kapab dir.  E ler ou regard Sesel kot nou ti ete an 2008, annou pran kot nou ti ete zour nou Lendepandans e annou anmenn li an 2008 e annou anmenn li sa 3 zour ki fek pase.  Annou desann kot ti annan Expo, ti annan National Show e annou anmenn li sa 3 zour ki fek pase e annou konpar nou lekonomi.  Annou tir politik ladan.  Let us be fair to tou dimoun ki’n ede devlop sa pei e nou pou remarke ki Sesel reelman in akonpli lobzektif son Lendepandans.

Mr Deputy, prezan si nou pou met politik ladan, mon pou dir ki Parti Lepep, SPUP, SPPF e Parti Lepep in reelman akonplir lobzektif son Lendepandans.  E mon pa per pou dir sa.  Fodre pa ki nou per pou dir sa.  I enportan ki nou pep i rekonnet sa.  Se akoz sa i travay ki’n ganny fer.  I travay sistematik ki’n ganny fer.  I lobstak ki’n ganny sirmonte pandan 39an.  I parfwa nou’n vwar nou pe fer 2 pa an aryer pou nou kapab fer en pa an avan.  Me it is a strong political will pou anmenn sa pei e sa lekonomi kot i ete ozordi.  E pou nou, ler nou dir nou pe selebre nou Lendepandans, ki nou pe reelman selebre nou Lendepandans.  En pei ki reelman nou enterkonnekte avek tou lezot pei lemonn e tou lezot lekonomi.  Me en pei ki’n konn fer sa ki i ti bezwen fer e ki pe kontinyelman fer sa ki i bezwen fer, pou nou non selman anmenn sanzman, sanzman en kantite in arive, me pou anmenn en transformasyon Ekonomik, Politik e Kiltirel e Sosyal dan nou pei, kot pou anmenn nou kot nou’n arive ozordi.

Mr Deputy, sa Insolvency Amendment Bill i en pti drop.  I en pti bout dan tou sa ki’n ganny fer tou sa letan par politisyen dan sa pei.  Sa ki’n kontribye pou bezwen rekonnet ki in kontribye, par Lasanble Nasyonal, par gouvernans sa pei e par dimoun ki annan en vre lentere en leker pou tir sa pei ozordi la kot i ete, dan sa ‘Nouvo Sesel’ e pou fer li al pli lwen.  Pou fer li anvole.  Pou fer li vin sa pei ki nou tou nou anvi i vini.

Mr Deputy, lo kote Parti mazoriter nou pa’n ezite pou lev nou lanmen e pas Lalwa pou siport sa demars.  Nou pa’n ezite pou repas Lalwa kot nou ti santi Lalwa pa ti ase bon.  Nou pa’n ezite pou pa aksepte Lalwa kot nou’n santi i pa’n bon.  Nou pan ezite pou remind Gouvernman kote Lalwa merit aplike e ki lenpak sa i annan lo Sesel ek Seselwa.  Nou’n fer li a sak fwa ki nou’n vin dan sa Lasanble, a sak fwa ki nou’n koze, a sak fwa ki nou’n lev nou lanmen e a sak fwa ki nou’n dir avek nou prop Gouvernman donk, nou pa tro satisfe avek sa Lalwa revwar, refer e re anmenn dan nou Lasanble.  E a sak fwa ki nou’n remind nou Gouvernman ki i annan en Lalwa ki nou pe espere pou vin dan sa Lasanble, silvouple anmenn li pli vit posib pou nou kapab satisfer pep Seselwa e ed li bouz devan.

E ler nou koz ease of doing business Mr Deputy, nou bezwen koz lo travay ki’n ganny fer depi 39an pase, pou fer sir ki i annan en Business Sector dan sa pei in the first place.  Pou fer sir ki Seselwa i mazinen ki i annan en loportinite.  E ler mon tann Leader Lopozisyon:- ki mon kontan in fer lev sa size, pou dir mon prefere en pli pti Gouvernman e en pli gro Sekter Prive, ozordi i deza egziste.  En pli pti Gouvernman e en pli gro Sekter Prive e en Sekter Prive ki anvi vin pli gro e napa naryen mal avek sa e ki nou bezwen kontinyen siport li.  Me sa pe ganny fer par Gouvernman dizour.  I pe ganny fer cautiously.  Parfwa wi i ganny fer an retar, me i pe ganny fer cautiously.  I pe ganny fer avek pridans, i pe ganny fer avek stratezi.  I pe ganny fer baze lo empirical evidence.  Baze lo resers ki I ganny fer.  Pa zis selman en promes.  Pa zis selman en promes Eleksyon.  Pa zis selman en promes dan vid san okenn kalkilasyon, san okenn par pridan pou fer sir ki sa ki nou’n akonplir e travay ki’n ganny fer pou stabiliz sa lekonomi, nou pa retonm dan en dekalaz e nou pa retonm dan problem 2008.  Sa i ganny fer par zonm ki pa dormi aswar e ki burn the midnight oil pou fer sir ki nou, nou dormi.  Sa i ganny fer par dimoun ki asize, ki kalkile.  Kot parfwa napa bokou gran lapresyasyon pou travay ki zot fer.

So, Mr Deputy mon ankor dan mood Lendepandans akoz mon krwar ladan.  Mon krwar ki nou’n arive akonplir lobzektif nou Lendepandans e la ki nou pe fer avek sa bann Lalwa, nou pe etablir nouvo lobzektif.  Nouvo benchmark. Nouvo standar.  Nou’n fini sot sa bar la.  Nou pe etablir nouvo standar e nouvo benchmark pour lavenir.

San okenn ezitasyon Mr Deputy, mon pou siport sa bann lamannman.  I al dan bon direksyon, e al dan direksyon ki nou pep in vot lo la dernyen Eleksyon e i al dan direksyon ki nou pep pou vot lo la dan prosen Eleksyon.

Avek sa Mr Deputy, mon soumet devan ou en simple amendment pour ou konsiderasyon.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, avek sa mon ava envit Minis pou fer son reply.

 

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Mersi Mr Deputy Speaker e mersi tou bann Manm Onorab pou zot kontribisyon e zot komanter lo sa propozisyon ki nou’n met devan zot.

E premyerman, mon ti a kontan dir ki sa lamannman ki nou’n anmennen se pou montre osi ki nou pa zanmen koman en Gouvernman, pou zis asize e aksepte poudir sa ki nou’n fer i ase.  Nou pou toultan esey rod nouvo fason e nouvo keksoz ki nou kapab fer, ki anmenn en pli bon lanvironnman pour tou biznes Seselwa.  Gran koman pti.  E parey plizyer Manm Onorab in fer resorti, sa lamannman i sitye dan sa kad zeneral pou nou ranforsi nou sipor pour Sekter Prive an total.  E i annan plizyer lezot eleman ki pou vin an konplemantarite avek sa Lamannman.  E mon ava site par egzanp, ki Prezidan Larepiblik yer in nonm lo sa nouvo:- in sit sa nouvo Lezislasyon ki pou vini lo bann pti ek mwayen antrepriz, lo bann SME’s parey nou dir, ki pou donn zot en pli bon definisyon, epi osi pli byen definir zot parkour e ki mannyer Gouvernman pou siport zot.  Par egzanp, ki mannyer zot kapab striktir zot nide, ki finansman zot bezwen pour bann letid, ki dan serten ka ki bann sibvansyon ki bezwen ganny fer, zot akse avek bann finansman.  E sa eleman ki nou’n vin avek ozordi, se letan keksoz pa marse ki nou fer.  Akoz i enportan pou nou koze pa zis letan soley i tape, me osi letan lapli i tonbe.  Nou bezwen pare pou tou evantyalite e nou bezwen fer sir ki en biznes Seselwa i konnen ki mannyer son semen pou deroule e i kapab fer li avek otan fasilite ki posib e avek minimum birokrasi.

Mr Deputy Speaker e osi lafason ki nou’n pozisyonn sa lamannman, se nou’n regarde partou dan lemonn kwa ki ganny fer e kote sityasyon i mars avek plis senplisite e avek mwens difikilte pou Sekter Prive e pou bann biznes.  E nou’n note ki malgre sa amelyorasyon ki nou’n fer dan nou Lalwa, nou ti kapab al pli lwen.  E nou pa pou zanmen ezite pou nou al pli lwen letan nou kapab a sa bon moman.  Toultan nou bezwen adapte sityasyon global avek nou sityasyon akoz nou ptipti e nou vilnerab, me kot nou kapab pran en sityasyon ki marse pou bokou lezot pei e menm mon’n site ki serten leta zil zot servi sa, sa, sa, sa, sa benchmark, sa baz ki nou pe aliny nou Lalwa avek.  I vedir ki nou kapab anmenn en standar global me enplimant li dan en sityasyon lokal ki pou marse pou nou bann biznes.

Zis pou pran serten bann pwen ki’n ganny leve, lo kote lakey oubyen pwennvi Sekter Prive lo sa lalwa.  Nou’n annan serten konsiltasyon e mon santi ki sa pou byen ganny akeyi par zot pour plizyer rezon.  Premyerman, parey mon’n dir, i met nou lo sa meyer standar, sa meyer ranking globalman.  Dezyenmman, i donn konfidans.  I kree konfidans dan nou lekonomi, par tou dimoun.  Par bann biznes, bann envestiser aletranze, me par nou prop businessmen. I kree sa konfidans ki zot konnen, ki parey nou’n dir, pa toultan ki keksoz i marse.  Me letan keksoz pa marse, nou konnen ki mannyer nou pou adres li e sa i donn osi konfidans bann Labank, bann krediter.  Bann ki pou vini pou zot met larzan e pou zot envestir.  E en keksoz ki Sesel nou pe komans vwar, i zisteman akoz sa bann reform nou’n fer 2008, nou’n fer ki Seselwa ozordi, nou bann biznes Seselwa in pare pou zot bokou pli inovater, pou zot pran plis risk.  Lavenir nou lekonomi i depan lo la, akoz nou lekonomi aktyelman, nou annan en baz ki ase restren.  Nou bezwen annan plis diferan kalite aktivite e kree plis loportinite pour biznes Seselwa dan diferan Sekter.  Nou bezwen linovasyon, nou bezwen biznes ki’n pare pou pran risk.  E en bines letan i pou pran risk, i bezwen konnen poudir si keksoz pa al byen, ki i pou fer.  E sa lamannman ki nou’n anmennen, i pou permet fer sa.

E Mr Speaker, sa bann lamannman i regard biznes, gro konman pti.  Ki mannyer nou pou kree plis larises pour pep Seselwa e ki mannyer bann biznes zot menm, zot kapab empower zot lekor pou zot envestir dan lekonomi Seselwa e ensi, kree plis posibilite ek risk e plis prosperite pou nou tou.

Avek sa Mr Deputy Speaker, mon ava petet aret lanmenm e mon remersye tou bann Manm Onorab pou zot sipor e pou zot latansyon. Mersi bokou.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, lo prensip e merit zeneral, sa Bill nou pran en vot.  Tou bann ki an faver?  Okenn ki kont?  Bill in ganny aprouve.

I annan en Lamannman ki’n ganny table par Leader Zafer Gouvernman e mon satisfer mwan ki sa lamannman i en senp lamannman e mon pou aprouv li anba Order 67(1) nou Standing Orders.

E avek sa nou pou bezwen en Mosyon pou nou sot staz Komite.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Deputy, anba Order 71(1), mon move ki nou sot staz Komite.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Wi.  Mon’n ganny reminded ki nou pa ankor fer Formal Second Reading. Nou a ganny en Formal Second Reading.

 

THE CLERK

A bill of an Act, to amend the Insolvency Act 2013

 

MRDEPUTY SPEAKER

La, prezan nou annord.  LGB.

 

HON MARIE –ANTOINETTE ROSE

Mr Deputy, anba Order 71(1) mon move ki nou sot staz Komite.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Okenn Manm ki segonde?

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mosyon i ganny segonde Mr Deputy Speaker.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Lo la nou pran en vot, ki nou sot staz Komite.  Tou Mann ki an faver?  Inanim.  So, nou’n sot staz Komite e mon a ganny en Motion pou Third Reading.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Deput, anba Order 91(1), mon move ki nou lir sa Bill en trwazyenm fwa.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Okenn Manm ki Segonde?

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

I second the Motion, Mr Deputy Speaker, Sir.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Lo sa nou pan en vot.  Tou Manm ki an faver, lev zot lanmen?  Inanim.  E mon a ganny en Third Reading.

 

THE CLERK

This Act may be cited as the Insolvency Amendment act 2015.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon.  Avek sa, sa Bill in ganny aprouve.  Mon a remersye Minis avek son delegasyon.  E Lasanble i ava adjourn e nou ava rezwenn Mardi le 7 Zilyet.

(ADJOURNMENT)